Eduskunta, pallo on nyt teillä

Eduskunta, pallo on nyt teillä

Maksuton toinen aste -kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle tiistaina 8.5.2018. Eduskunnan puolesta aloitteen vastaanotti eduskunnan puhemies Paula Risikko.

Yhteensä 53 089 suomalaista allekirjoitti kansalaisaloitteen, ja useat järjestöt yhtyivät vaatimukseemme aidosti maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta. Lapsiasiavaltuutettukin nosti vuosikertomuksessaan esiin vaatimuksen yhdenvertaisista koulutusmahdollisuuksista – perheen varallisuudesta riippumatta.

Kansalaisaloite on nyt siis siirtynyt eduskunnan käsiteltäväksi. Lain mukaan kansalaisaloitetta käsitellään eduskunnassa samoin kuin muitakin lakialoitteita. Eduskunnalla on siis valta määritellä, millä aikataululla aloite otetaan käsittelyyn ja miten sitä priorisoidaan suhteessa muihin käynnissä oleviin lainsäädäntöprosesseihin.

Kokonaisvaltainen ratkaisu tukikikkailun sijaan

Huhtikuun kehysriihessä hallitus loi esityksen opintorahaan liitettävästä oppimateriaalilisästä, jonka kautta vähävaraisimmille toisen asteen opiskelijoille myönnetään 46 euron suuruinen lisä kuukausittain. Lisästä on varmasti apua osalle nuorista. Se ei kuitenkaan ratkaise laajempaa ongelmaa toisen asteen maksullisuudesta.

Maaliskuussa julkaistun Nuorisobarometrin mukaan 17 prosenttia nuorista kertoi karsineensa opintovaihtoehtojaan rahanpuutteen takia. Olipa kyse opintojen keskeytymisestä, hidastumisesta tai esimerkiksi kurssivalintojen tekemisestä taloudellisin syin, tilanne on epäoikeudenmukainen. Nuoren kykyjen ja kiinnostuksen tulisi ohjata koulutusvalintoja, ei perheen taloudellisen tilanteen.

Siksi eduskunnan on syytä ottaa Maksuton2aste-kansalaisaloite perusteelliseen käsittelyyn. Tarvitsemme ratkaisun, jolla toisen asteen opinnoista saadaan opiskelijoille aidosti maksuttomia. Tukiviidakon laajentamisen sijaan olisi tärkeää etsiä kansallista ratkaisua, joka vähentäisi vähävaraisten perheiden tarvetta erilaisiin tukiin ja madaltaisi kynnystä hakeutua juuri omien tavoitteiden mukaiseen toisen asteen koulutukseen.

Kansanedustajat, uskaltakaa ajatella nykyjärjestelmän ulkopuolelta

Kansalaisaloitteen ensimmäisenä vaatimuksena on selvitys. Vaikka opetusministeri Grahn-Laasonen onkin teetättänyt kaksi selvitystä aiheesta (ensimmäinen julkaistiin tammikuussa, toinen kehysriihen yhteydessä huhtikuussa), näissä selvityksissä ei ole tarkasteltu laajasti uudenlaisia ratkaisuja ja niiden kustannusvaikutuksia koko valtiontalouteen. Siksi lisäselvitystä tarvitaan edelleen, ja nyt on aika katsoa laatikon ulkopuolelle.

Jo nyt eri puolilla Suomea on käytössä paikallisia ratkaisuja, joilla yksittäisen kunnan tai oppilaitoksen opiskelijat pystyvät opiskelemaan ilman kustannuksia oppimateriaaleista ja -välineistä. Esimerkiksi erilaiset kirjasto- ja lainajärjestelyt ja digitaalisten materiaalien alustamallit voisivatkin olla avain aidosti maksuttoman toisen asteen toteuttamiseen.

Ennen kaikkea kyse on siitä, että Suomen on pystyttävä turvaamaan jokaiselle nuorelle yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua toisella asteella. Nyt on aika etsiä parhaat, kestävät ratkaisutavat ja edetä määrätietoisesti kohti aidosti maksutonta toista astetta.

Nelli Sinisaari
kampanjakoordinaattori
Pelastakaa Lapset