Apua nuorille neljän seinän sisälle

Apua nuorille neljän seinän sisälle

Kevät on ollut vilkasta ja toiminnantäyteistä aikaa Pelastakaa Lapset ry:n Reconnect-hankkeelle, joka muun muassa tarjoaa nuorille tukea netissä. Reconnect-hanke käynnisti syyskuussa 2019 Netari WA-nimisen WhatsApp-alustalla toimivan palvelun. Nuoret voivat laittaa palveluun viestiä milloin tahansa ja heille vastataan arkisin viimeistään vuorokauden sisällä. Yhteydenottajien ja viestien määrä on selvästi kasvanut koronan seurauksena.

”Vaikka nuorella olisi paha olla, ei tämä välttämättä kerro asiasta huoltajilleen, koska ei halua aiheuttaa näille lisää huolta.”

Monissa keskusteluissa näkyvät koronaan liittyvät asiat, kuten pelko sairastumisesta, etäopiskelun aiheuttama stressi, yksinäisyys ja katkokset kasvokkaisissa ammattilaiskontakteissa. Toisaalta, vaikka koronaan ei suoraan viitattaisikaan keskusteluissa, voivat sen vaikutukset näkyä silti nuoren kokemassa kasvaneessa ahdistuneisuudessa.  Koronan vaikutukset näkyvät usein myös koko perheen kokemana kasvaneena stressinä ja huoltajien uupumuksena. Vaikka nuorella olisi paha olla, ei tämä välttämättä kerro asiasta huoltajilleen, koska ei halua aiheuttaa näille lisää huolta.

Netissä tarjottavan tuen tärkeys korostuu tilanteessa, jossa nuori joutuu viettämään tiiviisti aikaa neljän seinän sisällä ja muiden perheenjäsenten kanssa. Tällöin tekstillä viestittely tarjoaa nuorelle mahdollisuuden saada tukea sekä etäisyyttä kodin tilanteeseen. Tekstillä viestitteleminen on myös yksityisempää, verrattuna esimerkiksi puhelinpalveluissa puhumiseen, jota voi olla haastavaa tehdä ilman, että muut perheenjäsenet kuulevat.

”Kun nuorten tuen tarve kasvaa, on tuen piiriin pääsyn oltava helppoa ja nopeaa.”

Pelastakaa Lasten valtakunnallisen netissä olevan nuorisotalon eli Netarin palveluiden kysyntä on kasvanut maaliskuun puolivälistä lähtien. Samanaikaisesti nuorisotaloja on suljettu. Jotta nuorille löytyisi mahdollisimman paljon tukea ja keskusteluseuraa, on Netariin koulutettu maaliskuun ja huhtikuun aikana noin 40 verkossa tehtävästä työstä kiinnostunutta nuorisotyöntekijää useista eri kunnista.  Reconnect-hanke on osallistunut aktiivisesti näiden työntekijöiden koulutukseen ja näiden osaamisen tueksi on hyödynnetty hankkeen tuottamia materiaaleja kunnioittavasta kohtaamisesta chat-työssä sekä lastensuojeluilmoitusten käytännöistä. Edellä mainitun kaltaiset valmiit ja selkeät itseopiskelumateriaalit ovat tärkeitä tilanteissa, joissa koulutetaan suuria määriä päivystäjiä lyhyellä aikavälillä. Osallistuimme myös noin kymmenen uuden Pelastakaa Lapset ry:n verkkovapaaehtoisen koulutukseen.

Kun nuorten tuen tarve kasvaa, on tuen piiriin pääsyn oltava helppoa ja nopeaa. Netin välityksellä apua voidaan tarjota siellä, missä nuoret muutoinkin viettävät aikaansa. Yksikin kohtaaminen kuuntelevan ja turvallisen aikuisen kanssa voi jo helpottaa nuoren ahdistusta ja tuoda valoa haastavankin arjen keskelle.

Lahjoita nuorille tukea


Lauri Sundberg
hankesuunnittelija, Reconnect-hanke
Pelastakaa Lapset