Suomalainen Kirjakauppa on Pelastakaa Lapset ry:n pitkäaikainen pääyhteistyökumppani. Yhteistyö Pelastakaa Lapset ry:n kanssa perustuu vahvasti Suomalaisen Kirjakaupan arvoihin, joista yksi on vastuullisuus.

Vuonna 2013 Suomalainen Kirjakauppa tuki Pelastakaa Lapset ry:n Eväitä elämälle -ohjelmaa sekä toteutti yhdessä Otavan ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa Eläköön lapsi! -kampanjan.

Eväitä elämälle -ohjelma auttaa suomalaisia vähävaraisia perheitä nuorten oppikirjahankinnoissa mahdollistaen näin näiden nuorten opiskelun yläkoulun jälkeen. Eläköön Lapsi! -kampanjan avulla tuetaan Pelastakaa Lapset ry:n lastensuojelutyötä. Tuki kohdistetaan lasten ja lapsiperheiden monenlaisiin avuntarpeisiin.

Vuonna 2013 Suomalainen Kirjakauppa tuki kotimaista Eväitä elämälle -oppikirjaohjelmaa sekä kampanjayhteistyönä toteutettiin Eläköön Lapsi ja Lukemisen ilo -kampanja yhteistyössä Kustannusosakeyhtiö Otavan kanssa. Kampanjasta saatu tuki suunnataan Pelastakaa Lasten lastensuojelutyöhön.