Nokia tekee Pelastakaa Lapset –järjestön kanssa hankeyhteistyötä Myanmarissa. Yhteistyön tavoitteena on mahdollistaa myös heikoimmassa asemassa olevien lasten pääsy esikoulutuksen piiriin ja samalla pyritään löytämään myös uudenlaisia teknologiaratkaisuja koulutuksen ja oppimisen tueksi. Erilaiset luonnonkatastrofit ovat Myanmarissa merkittävä uhka lasten hyvinvoinnille, jonka vuoksi yhteistyön osana on myös katastrofiriskien vähentäminen ja katastrofivalmiuden parantaminen viestintäyhteyksiä kehittämällä.

Osana yhteistyötä Pelastakaa Lapset antaa Nokialle myös suosituksia siitä, miten yritys voi edistää lapsen oikeuksia omassa yritystoiminnassaan. T ässä työssä taustana ovat YK:n Global Compact -aloitteen, Pelastakaa Lasten ja UNICEF:in yhdessä vuonna 2012 julkaisemat liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet. Nämä kymmenen periaatetta auttavat yrityksiä sisällyttämään lapsen oikeudet keskeisiin strategioihin ja ottamaan suuremman vastuun lapsen oikeuksien toteutumisesta. Periaatteet myös rohkaisevat yrityksiä huomioimaan lapset  ja lapsen oikeudet  yhteiskuntavastuuohjelmia kehitettäessä.

Pelastakaa  Lapset on mm. arvioinut Nokian globaalit toimintaohjeet lapsen oikeuksien toteutumisen näkökulmasta ja antanut suosituksia joiden kautta lapsen oikeudet voivat toteutua vielä aiempaa paremmin. Tämän lisäksi Nokia ja Pelastakaa lapset ovat yhteistyössä uudistaneet Nokian sisäisiä toimintaohjeita lapsityön ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi.