Tuemme Pelastakaa Lapset ry:tä toteuttamalla puhe- ja tietoliikenneviestintäratkaisuiden kaupallisteknisen rakentamisen ja ylläpidon. Haluamme omalta osaltamme toteuttaa yhteiskuntavastuuta parantamalla lasten elinoloja ja edistämällä lasten oikeuksia.

Alekstra tuottaa ratkaisuita viestintäpalveluiden käyttöä ja laatua koskevan tiedon keräämiseen ja hallintaan maailmanlaajuisesti. Alekstran arvolupaus on kehittää asiakkaidensa viestintäpalveluiden laatua sekä parantaa viestintäpalveluiden kustannustehokkuutta. Palvelumme tuotetaan asiakkaillemme ilman tarvetta allokoida asiakkaan omia resursseja järjestelmän ylläpitämiseen.

Haastamme kaikki sidosryhmämme toteuttamaan tulevaisuuden rakentamista kehittyvien markkinoiden lasten koulutusmahdollisuuksien parantamisen kautta.