Teemme pitkäjänteistä työtä lasten olojen parantamiseksi kotimaassa ja maailmalla. Hankerahoittajana yrityksenne voi lähteä rahoittamaan valitsemaanne Pelastakaa Lapset ry:n hanketta. Alla esimerkkejä Pelastakaa Lapset ry:n hankkeista, jotka tarvitsevat rahoitusta.

Tukiperhetoiminta kotimaassa – Apua ajoissa

Kun perheessä on vaikea elämäntilanne tai perhettä kohtaa erityinen kriisi, myös lapsi kärsii. Vanhemmat saattavat olla väsyneitä tai masentuneita eikä heidän voimavaransa aina riitä huolehtimaan lapsesta. Pelastakaa Lasten tukiperhetoiminta tarjoaa lapsille ja lapsiperheille apua silloin, kun sitä tarvitaan eikä vasta sitten kun on liian myöhäistä esimerkiksi, kun lapset on jo pakko ottaa huostaan. Vanhempi saa aikaa levätä kun lapsi on tukiperheessä. Lapset puolestaan näkevät erilaista elämää kuin kotona ja saavat uusia malleja ja kokemuksia.

Pelastakaa Lasten tukiperhetoiminta tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia. Lapset ovat pääosin lastensuojelun asiakkaita ja keskimäärin 4-12-vuotiaita. Olemme myös kehittäneet 1-3-vuotiaille tarkoitettua pienten lasten tukiperhetoimintaa. Pelastakaa lasten tukiperhetoiminta on hyvästä laadustaan tunnettua lastensuojelun avohuollon työtä. Pelastakaa Lasten tavoitteena on, että lapset saavat tukiperheen aiempaa nopeammin ja tukiperheet voivat sitoutua toimintaan lapsen tarvitseman ajan. Etsimme toimintaan 1-3-vuotista yhteistyökumppania.

Eväitä Elämälle – Apua vähävaraisten perheiden lapsille kotimaassa

Jokaisella lapsella pitäisi olla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään peruskoulun jälkeen, sekä osallistua muiden tavoin edes yhteen harrastukseen. Kaikille se ei ole itsestään selvää perheen vaikean taloudellisen tilanteen tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.  Eväitä Elämälle –ohjelmalla edistämme lasten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta, sekä ehkäisemme syrjäytymiskehityksen alkamista varhaisessa vaiheessa. Ohjelmassa on kolme tukimuotoa: oppimateriaalituki toisen asteen opiskelijoille, harrastustuki alle 18 –vuotiaille, sekä mentorointi yläkouluikäisille ja 10.luokkalaisille. Viime vuonna ohjelmalla voitiin tukea jo yli 1300 lasta. Lahjoitusten tarve on jatkuva.

Suuntapalvelu – Apua syrjäytymisvaarassa oleville nuorille verkossa

Suunta

Suomessa on pyritty viime vuosina lisäämään nuorten hyvinvointia kasvattamalla koulutus- ja työmahdollisuuksia sekä kehitetty muun muassa etsivää nuorisotyötä. Ponnisteluista huolimatta noin 5-10 % nuorista on edelleen vakavassa syrjäytymisvaarassa. Pelastakaa Lasten  Suuntapalvelu tukee ja auttaa nuoria verkossa silloin kun muut palvelut eivät ole saatavilla. Kohderyhmänä ovat 15 – 25 -vuotiaat nuoret, jotka kaipaavat koulu- ja työelämän ohjauksen lisäksi tukea elämän muilla alueilla. www.suuntapalvelu.fi  Keskusteluissa korostuivat opiskelun ja henkisen hyvinvoinnin asiat, stressin- ja ajanhallinta, tuen tarve oppimis- ja opiskeluongelmiin ja -taitoihin, jännittäminen sekä itsetunto-ongelmat. Suuntapalvelussa haetaan yhdessä ratkaisuja, jotka auttavat hyvin erilaisia nuoria löytämään paikkansa yhteiskunnassa. Toimintaan haetaan 1-3 vuotisia kumppaneita.