Verkkovapaaehtoistoiminnan tavoitteena on, että lapsi ja nuori löytää verkosta turvallisen tilan ja aikuisen, jonka kanssa voi luottamuksella keskustella eri asioista, sekä mahdollisuuden vertaistuen saamiseen muilta nuorilta eri elämäntilanteissa. Järjestämme sekä ryhmä- että yksilötoimintaa ja toimintojen piirissä on vuosittain yli 20 000 lasta ja nuorta.

Mitä verkkovapaaehtoisena voi tehdä?

Ryhdy Suunta-ohjaajaksi

Vapaaehtoiset ohjaavat ja neuvovat nuoria opiskeluun, työelämään ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa Suunta-palvelun kahdenkeskisessä chatissa.

Vapaaehtoistyö edellyttää sosiaali-, terveys-, rekrytointi-, tai nuorisoalan koulutusta, opiskeluun ja työelämään liittyvien palvelurakenteiden tuntemista ja/tai kokemusta palvelu-ohjauksesta. Suunta-ohjaajat käyvät verkkovapaaehtoistoiminnan peruskoulutuksen lisäksi Suunta-perehdytyksen.

Ryhdy Netari-ohjaajaksi

Vapaaehtoiset ovat läsnä, kuuntelevat ja tukevat nuoria Netari-verkkonuorisotalossa. Vapaaehtoistyö edellyttää koulutusta tai kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä. Netari-ohjaajat käyvät verkkovapaaehtoistoiminnan peruskoulutuksen lisäksi Netari-perehdytyksen.

Tue sijaisperhenuoria 

Vapaaehtoiset kuuntelevat, kannustavat ja ohjaavat tarvittaessa keskustelua Sijaisperhenuorten chatissa, jossa nuorilla on mahdollisuus sekä ryhmäkeskusteluun että kahdenkeskiseen keskusteluun ohjaajan kanssa.

Vapaaehtoiset eivät tarvitse lastensuojelun tuntemusta tai erityisosaamista vaan he ovat ensisijaisesti luotettavia ja turvallisia aikuisia. Pelastakaa Lasten verkkovapaaehtoistoiminnan peruskoulutuksen lisäksi vapaaehtoiset perehdytetään sijaisperhenuorten chattiin. Chattiin osallistuu aina myös työntekijä, joka on vapaaehtoisten apuna ja tukena tarvittaessa.

Osallistu tapahtumiin

Verkkovapaaehtoiset osallistuvat erilaisiin nuorille suunnattuihin tapahtumiin yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n työntekijöiden kanssa. Tapahtumiin voivat osallistua kaikki peruskoulutuksen käyneet vapaaehtoiset. Tapahtumia, joihin nuorisotoiminta osallistuu ovat esimerkiksi Summer Assembly, Helsinki Pride, ja Tubecon.

Suunnittele ja tuota sisältöä

Vloggaa, bloggaa, someta. Verkkovapaaehtoisemme tuottavat sisältöä nuorisotoiminnan sosiaalisen median kanaviin mm. kirjoittamalla blogikirjoituksia, vloggaamalla, valokuvaamalla ja liveraportoimalla tapahtumista. Sisällön tuotantoon voivat osallistua kaikki peruskoulutuksen käyneet vapaaehtoiset.

Mitä verkkovapaaehtoiselta odotetaan?

Yli 20-vuoden ikää, luotettavuutta, ymmärrystä ja kokemusta verkkokeskusteluista ja sosiaalisen median käytöstä, riittävän tasapainoista elämäntilannetta sekä aikaa toimintaan noin 1-4 kertaa kuukaudessa muutaman tunnin kerrallaan.

Ota yhteyttä lomakkeella