Tukiperheenä tuet suoraan lasta ja hänen perhettään!

Tarvitsemme tukiperheitä erilaissa elämäntilanteissa eläville lapsille, joten tarvitsemme myös erityyppisiä tukiperheitä: lapsiperheitä, lapsettomien parien perheitä ja mummolan kaltaisia perheitä esimerkiksi silloin, kun lapsen omat isovanhemmat eivät ole läsnä lapsen elämässä, tai asuvat liian kaukana. Myös yksin asuva aikuinen voi toimia tukiperheenä. Osa lapsista tarvitsee paljon henkilökohtaista huomiota, osa kaipaa toisten lasten seuraa. Kotieläimet ovat lasten suuressa suosiossa, mutta tarvitsemme tukiperheitä myös allergisille lapsille.

Tukiperheistä on pulaa!  Tälläkin hetkellä yli tuhat lasta odottaa sopivan perheen löytymistä.

Jos sinulla on aikaa, kykyä ja halua tutustua uuteen lapseen, tarjota hänelle turvallista ja lämmintä huolenpitoa, harkitse tukiperheeksi ryhtymistä.

Tukiperheenä toimimisessa tärkeää on, että:

  • tukiperheen oma elämäntilanne on vakaa
  • perheenjäsenten keskinäiset suhteet ovat kunnossa
  • päätös toimia tukiperheenä on koko perheen yhteinen
  • tukiperheellä on halua sitoutua lapsen ja hänen perheensä tukemiseen vähintään vuoden ajaksi kerrallaan
  • yhteistyö tukiperheen ja lapsen vanhempien välillä on hyvä. Se edesauttaa onnistuneen ja kestävän tukiperhesuhteen muodostumista.

Tukiperheeksi ryhtyneet vapaaehtoiset kokevat motivoivaksi tekijäksi auttamisen halun sekä perheen tukemisen vaikeassa elämäntilanteessa. Myös lapsen kehityksen seuraaminen, lapsen ilon näkeminen ja yhteiset kokemukset ovat tukiperheille tärkeitä motivoivia tekijöitä. Tukiperheet ovat kuvanneet tuntemuksiaan ja toimintaa muun muassa näin:

  •  …Tukivanhempina tunsimme onnistumisen iloa, kun isompi lapsi alkoi kertoa asioistaan. Tai pienempi lapsi, joka oli aikaisemmin tuntenut koti-ikävää, tuli oma-aloitteisesti kysymään, voisiko hän olla meillä toisenkin yön, vaikka lapsen äidin kanssa oli sovittu vain yhdestä yöstä.
  • Ulkoilemme paljon yhdessä: kesällä pyöräillään, uidaan ja retkeillään, talvella käydään mäessä, hiihdetään ja luistellaan. Sisällä puuhailemme kaikenlaista: leikitään, pelataan, leivotaan, syödään ja joskus päivä saattaa mennä ihan vai jutustellessa tai lasta kuunnellessa.

Valmennusta, ohjausta ja tukea

Tukiperhetoiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Pelastakaa Lapset tarjoaa tukiperheille valmennuksen, jatkokoulutusta, pienryhmätoimintaa sekä sosiaalityöntekijän tuen ja ohjauksen aina tarvittaessa. Lahjoitusvaroin tarjoamme myös virkistystoimintaa tukiperheille, tukiperheissä käyville lapsille ja heidän perheilleen.

Valmennus on hyvä tapa saada lisää tietoa tukiperhetoiminnasta, vaikka et olisi vielä päättänyt haluatko tulla mukaan tukiperhetoimintaan. Otamme sinuun yhteyttä, kun olet lähettänyt hakemuslomakkeen tukiperheeksi ryhtymisestä. Valmennuksen tarkoituksena on antaa lisää tietoa tukiperhetoiminnasta ja varmistaa, että perheen tilanne on sopiva tukiperhetoiminnan aloittamiselle.

Valmennuksen antavat Pelastakaa Lasten ammattitaitoiset sosiaalityöntekijät.  Työntekijän parina voi olla myös tukiperheen vanhempi. Valmennus toteutetaan pääsääntöisesti ryhmämuotoisesti iltaisin ja / tai viikonloppuisin, mutta joissakin tapauksissa myös perhekohtaisina tapaamisina päivisin. Valmennukseen kuuluu myös kotikäynti.

Kun valmennus on suoritettu ja perhe on hyväksytty tukiperheeksi, perhe jää odottamaan tukiperhettä tarvitsevan lapsen löytymistä. Sekä tukiperheellä että tuettavilla perheillä on mahdollisuus esittää toiveita toistensa suhteen. Pelastakaa Lasten työntekijät etsivät kullekin lapselle sopivan tukiperheen.

Ennen tukiperhesuhteen aloittamista järjestetään tukiperheen ja tuettavan perheen tapaaminen. Sen jälkeen molemmilla perheillä on vielä mahdollisuus miettiä, näyttäisikö perheiden yhteistoiminnalla olevan hyvät edellytykset. Tukiperhesuhde alkaa aloitusneuvottelulla, johon osallistuvat lapsen vanhemmat, lapsi, tukiperhe, Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijä ja tilanteen mukaan myös kunnan työntekijä. Tukiperhesuhteen tavoitteista ja suhteen jatkamisesta sovitaan yhteisissä neuvotteluissa yleensä aina vuodeksi eteenpäin.

Tukiperheet saavat sosiaalityön ohjausta ja tukea Pelastakaa Lasten ammattilaisilta. Tämä on koettu olennaiseksi, koska tuettavan perheen elämäntavat voivat poiketa merkittävästi tukiperheen omista elämäntavoista.  Tukiperheenä toimiminen edellyttää joustavaa suhtautumista ja asioista sopimista molemmilta perheiltä.

Tukiperheviikonloput sujuvat mukavasti, kun perheen omia lapsia ja tukiperheessä käyviä lapsia kohdellaan tasaveroisesti. Perheen omat lapset voivat olla mustasukkaisia tukiperheessä käyvän lapsen saamasta huomiosta, mutta toisaalta he voivat myös iloita saamastaan uudesta kaverista. Tukiperheen omat lapset oppivat tukiperhetoiminnan kautta tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa, jakamaan ja ymmärtämään, että on erilaisissa tilanteissa olevia lapsia. Parhaimmillaan lasten välille syntyy elinikäisiä ystävyyssuhteita.

Tukiperheille maksetaan lapsen hoidosta kulukorvausta, joka vaihtelee lapsen hoidettavuuden mukaan.  Vuonna 2016 kulukorvaus on 25,40  ja 29,80 euroa/päivä lapsen hoidettavuuden mukaan. Korvaus kattaa lapsen ruoka- ja hygieniakulut.  Pääsääntöisesti vanhemmat kuljettavat lapsensa tukiperheeseen. Tukiperheille mahdollisesti aiheutuvista kuljetuskustannuksista maksetaan korvausta 0,35 €/km. Matkakustannuksista ja muista mahdollisista kuluista sovitaan aina erikseen. Pelastakaa Lapset ottaa kaikille tukiperheessä käyville lapsille tapaturma- ja vahinkovastuuvakuutuksen.

Lisätietoja tukiperhetoiminnasta saat esitteestämme, raporteistamme sekä tilaamalla infopaketin tilauslomakkeella.

Tule mukaan toimintaan, saat paljon iloa itsekin!

Ota yhteys aluetoimistoomme tai tilaa lisätietoa tukiperhetoiminnasta.