Vastaanottokeskuksissa järjestettävä Lapsiystävällinen tila -toiminta tarjoaa turvapaikanhakijalapsille turvallisen ja mieluisan ympäristön leikkimiseen, harrastamiseen ja oppimiseen koulutettujen aikuisten johdolla. Toiminta pyrkii varmistamaan poikkeuksellisissa oloissa eläville lapsille ympäristön, jossa he voivat toipua kokemuksistaan, kehittää itseään sekä tehdä lapsille ominaisia asioita, kuten opetella uutta, liikkua, ilmaista itseään sekä olla toisten lasten kanssa.

Toimintaa toteutetaan koulutettujen vapaaehtoisten voimin, ja toiminnan määrä ja muoto vaihtelee paikkakunnittain muun muassa lasten tarpeista riippuen. Pyrimme tarjoamaan toimintaa, jossa on huomioitu lapsen ikä ja kehitystaso. Tästä johtuen toiminta jaetaan ikäryhmittäin 0-6-vuotiaille lapsille, 7-12-vuotiaille lapsille ja mahdollisuuksien mukaan myös 13-17-vuotiaille nuorille. Toiminnan muoto riippuu käytössä olevista tiloista, toiminnan ajankohdasta ja vapaaehtoisten mahdollisuuksista järjestää ikätasoista toimintaa. Jokainen vapaaehtoinen osallistuu koulutukseen, sitoutuu Pelastakaa Lasten lastensuojeluperiaatteisiin ja hänen rikostaustansa tarkistetaan.

Ota yhteyttä lomakkeella!