Helsingin ja Oulun vastaanottokeskuksissa järjestettävä Lapsiystävällinen tila -toiminta tarjoaa turvapaikanhakijalapsille turvallisen ja mieluisan ympäristön leikkimiseen, harrastamiseen ja oppimiseen koulutettujen aikuisten johdolla. Toiminta pyrkii varmistamaan poikkeuksellisissa oloissa eläville lapsille ympäristön, jossa he voivat toipua kokemuksistaan, kehittää itseään sekä tehdä lapsille ominaisia asioita, kuten opetella uutta, liikkua, ilmaista itseään sekä olla toisten lasten kanssa.

Toimintaa toteutetaan koulutettujen vapaaehtoisten voimin yhdessä Pelastakaa Lasten ohjaajan kanssa. Toimintaa on molemmilla paikkakunnilla kahdesti viikossa kahden tunnin ajan arki-iltapäivisin tai ilta-aikaan. Toimintaan osallistuvat  lapset ovat pääosin alle kouluikäisiä. Vapaaehtoiselta edellytetään osallistumista kaksipäiväiseen koulutukseen sekä sitoutumista Pelastakaa Lasten lastensuojeluperiaatteisiin. Kaikkien vapaaehtoisten rikostausta tarkistetaan ennen toimintaan mukaan tulemista.

Ota yhteyttä lomakkeella!