vapaaehtoistyö

Tule mukaan Pelastakaa Lasten vapaaehtoistyöhön!

Vapaaehtoisenamme voit olla mukana lasten ja nuorten arjessa tukiperheenä, tukihenkilönä, lomakotina tai sporttikummina. Verkkovapaaehtoisena toimit lasten ja nuorten parissa verkkonuorisotalo Netarissa erilaisia nuoria kohdaten ja tukien. Voit myös tukea sijaisperheitä perhekaverina tai toimia lasten ja perheiden tukena vastaanottokeskuksissa.

Vapaaehtoistoiminnallemme on jatkuva tarve. Esimerkiksi yli tuhat lasta saa vuosittain tukiperheen tai lomakodin Pelastakaa Lasten kautta. Verkkovapaaehtoisemme kohtaavat kuukausittain satoja lapsia ja nuoria verkon välityksellä. Tarjoamme ammatillista tukea ja koulutusta vapaaehtoisillemme.

Voit myös liittyä jäseneksemme ja tehdä vapaaehtoistyötä oman alueesi paikallisyhdistyksessä. Jäsenenä voit olla mukana vaikuttamassa yhdistyksesi toimintaan sekä oman kuntasi lasten ja nuorten hyvinvointiin. Jäsenillä on ylin päätösvalta Pelastakaa Lapset -liiton hallinnossa.

Kiitos, että haluat toimia kaikista heikoimmassa asemassa olevien lasten puolesta. Työmme ei olisi mahdollista ilman jäsentemme ja vapaaehtoistemme arvokasta tukea.

Katso tapahtumakalenterista seuraavat vapaaehtoistoiminnan valmennukset aluetoimistoissamme ympäri Suomen.

Pelastakaa Lasten markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Aluetoimistojen rajat kartalla

Turvallisuutta lapsille!

Pelastakaa Lapset pyrkii huolehtimaan siitä, että vapaaehtoistyöhön perustuva toimintamme on kaikin tavoin lapsille turvallista. Tulemme pyytämään lapsen kanssa toimivilta, vapaaehtoistyöhön valmennettavilta, suostumuksen rikostaustaotteen pyytämiseksi Oikeusrekisterikeskuksesta (Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 148/2014).

Pyydämme myös kaikilta vapaaehtoisilta sitoumuksen lasten suojelemiseksi vapaaehtoistoiminnassa.

Tutustu vapaaehtoistoimintaamme

Lomakotitoiminta

Pelastakaa Lapset on järjestänyt lapsille lomakotitoimintana lomanviettomahdollisuuden jo yli 50 vuoden ajan. Lomakotimme ovat turvallisia maaseudulla tai kaupungissa asuvia perheitä, joille on yhteistä aito kiintymys lapsiin ja halu olla apuna silloin, kun heitä tarvitaan. Lue lisää.

Perheentalo-toiminta Joensuussa

Joensuun Perheentalo on lapsiperheiden kohtaamispaikka, jonne lapset läheisineen voivat tulla viettämään aikaa, leikkimään ja touhuamaan. Perheentalolla on monenlaisia tehtäviä, joihin voit osallistua kiinnostuksesi mukaan. Lue lisää.

Sijaisperheiden perhekaveri

Sijaisperheiden tukihenkilöt ovat tavallisia, turvallisia aikuisia, joilla on aikaa ja halua tukea sijaisperhettä tai sijaisperheen lasta vapaaehtoisena. Tukihenkilö tapaa tuettavaa perhettä tai lasta 1-3 kertaa kuukaudessa, yleensä muutaman tunnin kerrallaan. Tukihenkilönä voi toimia yksin tai parin kanssa. Lue lisää.

Sporttikummitoiminta

Sporttikummi vie lasta liikkumaan vapaamuotoisesti tai on mukana lapsen harrastuksessa, tsemppaa ja tukee sekä jakaa hienoja kokemuksia lapsen kanssa! Lue lisää.

Tukihenkilötoiminta

Pelastakaa Lasten tukihenkilötoiminnan tavoitteena on tukea lapsiperheitä vapaaehtoisten tukihenkilöiden avulla. Annettu tuki on perheille ilmaista. Lue lisää.

Tukiperhetoiminta

Tukiperhetoiminta auttaa lapsiperheitä selviytymään paremmin silloin, kun vanhempien omat voimavarat ovat vähissä. Se on yksi tukitoimi, jolla tuetaan lasta ja hänen perheensä jaksamista. Lue lisää.

Verkkovapaaehtoinen

Verkkovapaaehtoinen on läsnä, kuuntelee, tukee ja ohjaa lapsia ja nuoria verkossa. Vapaaehtoiset ovat tärkeä voimavara, jotka mahdollistavat monipuolisen verkkotoimintamme. Verkkovapaaehtoisena pääset tutustumaan nuorten vapaa-aikaan ja kohtaamiseen verkossa, tuottamaan sisältöä sosiaaliseen mediaan, osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja ohjaamaan nuoria esimerkiksi elämänhallintaan, opiskeluun ja työelämään liittyvissä asioissa. Verkkovapaaehtoisena toimiminen vaatii sujuvaa suomen kielen taitoa. Lue lisää.