vapaaehtoistyö

Tule mukaan Pelastakaa Lasten vapaaehtoistyöhön!

Vapaaehtoisenamme voit olla mukana lasten ja nuorten arjessa tukiperheenä, tukihenkilönä, lomakotina tai sporttikummina. Verkkovapaaehtoisena toimit lasten ja nuorten parissa verkkonuorisotalo Netarissa erilaisia nuoria kohdaten ja tukien. Voit myös tukea sijaisperheitä ja tarjota sitä kautta lapsille ja nuorille voimauttavia hetkiä tai toimia lasten ja perheiden tukena pakolaiskriisissä.

Vapaaehtoistoiminnallemme on jatkuva tarve. Esimerkiksi yli tuhat lasta saa vuosittain tukiperheen tai lomakodin Pelastakaa Lasten kautta. Verkkovapaaehtoisemme kohtaavat kuukausittain satoja lapsia ja nuoria verkon välityksellä. Tarjoamme ammatillista tukea ja koulutusta vapaaehtoisillemme.

Voit myös liittyä jäseneksemme ja tehdä vapaaehtoistyötä oman alueesi paikallisyhdistyksessä. Jäsenenä voit olla mukana vaikuttamassa yhdistyksesi toimintaan sekä oman kuntasi lasten ja nuorten hyvinvointiin. Jäsenillä on ylin päätösvalta Pelastakaa Lapset -liiton hallinnossa.

Kiitos, että haluat toimia kaikista heikoimmassa asemassa olevien lasten puolesta. Työmme ei olisi mahdollista ilman jäsentemme ja vapaaehtoistemme arvokasta tukea.

Katso tapahtumakalenterista seuraavat vapaaehtoistoiminnan valmennukset aluetoimistoissamme Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Joensuussa, Kuopiossa ja Oulussa.

Pelastakaa Lasten suoramarkkinointirekisteri (rekisteriseloste)

Aluetoimistojen rajat kartalla

Turvallisuutta lapsille!

Pelastakaa Lapset pyrkii huolehtimaan siitä, että vapaaehtoistyöhön perustuva toimintamme on kaikin tavoin lapsille turvallista. Tulemme pyytämään lapsen kanssa toimivilta, vapaaehtoistyöhön valmennettavilta, suostumuksen rikostaustaotteen pyytämiseksi Oikeusrekisterikeskuksesta (Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 148/2014).

Pyydämme myös kaikilta vapaaehtoisilta sitoumuksen lasten suojelemiseksi vapaaehtoistoiminnassa.

Tutustu vapaaehtoistoimintaamme

Lapsiystävällinen tila -toiminta

Vastaanottokeskuksissa järjestettävä Lapsiystävällinen tila -toiminta tarjoaa turvapaikanhakijalapsille turvallisen ja mieluisan ympäristön leikkimiseen, harrastamiseen ja oppimiseen koulutettujen aikuisten johdolla. Toiminta pyrkii varmistamaan poikkeuksellisissa oloissa eläville lapsille ympäristön, jossa he voivat toipua kokemuksistaan, kehittää itseään sekä tehdä lapsille ominaisia asioita, kuten opetella uutta, liikkua, ilmaista itseään sekä olla toisten lasten kanssa. Lue lisää.

Lipaskerääjä

Lipaskeräys on helppo tapa auttaa maailman ja kotimaan hädänalaisia lapsia. Lipaskerääjäksi pääsee kuka tahansa täysikäinen henkilö, eikä aikaisempaa kokemusta tarvita. Jo parin tunnin keräyksestä on suuri apu. Voit pyytää muitakin mukaan, sillä kerääminen on porukalla hauskempaa!

Järjestämme lipaskeräyksiä silloin, kun avun tarve on suurin, esim. humanitaarisessa katastrofissa. Saat ilmoittautumisesi jälkeen sähköpostiisi tarkemman ohjeistuksen sekä käytännön neuvoja keräyksiin liittyen. Lue lisää.

Lomakotitoiminta

Pelastakaa Lapset on järjestänyt lapsille lomakotitoimintana lomanviettomahdollisuuden jo yli 50 vuoden ajan. Lomakotimme ovat turvallisia maaseudulla tai kaupungissa asuvia perheitä, joille on yhteistä aito kiintymys lapsiin ja halu olla apuna silloin, kun heitä tarvitaan. Lue lisää.

Perheentalo-toiminta Joensuussa

Joensuun Perheentalo on lapsiperheiden kohtaamispaikka, jonne lapset läheisineen voivat tulla viettämään aikaa, leikkimään ja touhuamaan. Perheentalolla on monenlaisia tehtäviä, joihin voit osallistua kiinnostuksesi mukaan. Lue lisää.

Sijaisperheiden tukihenkilö

Sijaisperheiden tukihenkilöt ovat tavallisia, turvallisia aikuisia, joilla on aikaa ja halua tukea sijaisperhettä tai sijaisperheen lasta vapaaehtoisena. Tukihenkilö tapaa tuettavaa perhettä tai lasta 1-3 kertaa kuukaudessa, yleensä muutaman tunnin kerrallaan. Tukihenkilönä voi toimia yksin tai parin kanssa. Lue lisää.

Sporttikummitoiminta

Sporttikummi vie lasta liikkumaan vapaamuotoisesti tai on mukana lapsen harrastuksessa, tsemppaa ja tukee sekä jakaa hienoja kokemuksia lapsen kanssa! Lue lisää.

Tukihenkilötoiminta

Pelastakaa Lasten tukihenkilötoiminnan tavoitteena on tukea lapsiperheitä vapaaehtoisten tukihenkilöiden avulla. Annettu tuki on perheille ilmaista. Lue lisää.

Tukiperhetoiminta

Tukiperhetoiminta auttaa lapsiperheitä selviytymään paremmin silloin, kun vanhempien omat voimavarat ovat vähissä. Se on yksi tukitoimi, jolla tuetaan lasta ja hänen perheensä jaksamista. Lue lisää.

Vapaaehtoistoiminta Espoon Kauklahden tukiasumisyksikössä

Oletko kiinnostunut keskustelukerhojen tai kokkikerhojen pitämisestä? Haluaisitko opettaa suomen kieltä, pianon- tai kitaransoittoa tai tanssia? Olisitko valmis toimimaan saattajana nuorelle? Onko sinulla jokin muu ehdotus siitä, mitä voisit nuorten turvapaikanhakijoiden kanssa tehdä? Lue lisää.

Verkkovapaaehtoinen

Verkkovapaaehtoinen on läsnä, kuuntelee, tukee ja ohjaa lapsia ja nuoria verkossa. Vapaaehtoiset ovat tärkeä voimavara, jotka mahdollistavat monipuolisen verkkotoimintamme. Verkkovapaaehtoisena pääset tutustumaan nuorten vapaa-aikaan ja kohtaamiseen verkossa, tuottamaan sisältöä sosiaaliseen mediaan, osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja ohjaamaan nuoria elämänhallintaan, opiskeluun ja työelämään liittyvissä asioissa. Lue lisää.