RS81719_Idris 21. Oleellista on, että testamentista käy ilmi perinnön saajat sekä siirtyvän omaisuuden määrä tai osuus koko omaisuudesta. Kun teet testamenttilahjoituksen Pelastakaa Lapset -järjestölle, käytä testamentissa järjestön virallista nimeä Pelastakaa Lapset ry.

2. Voit tehdä testamentin yleisesti Pelastakaa Lapset ry:n toimintaan tai kohdentaa lahjoituksen johonkin sinulle erityisen tärkeään toimintaamme. Jos haluat kohdentaa lahjoituksen, mainitse se testamentissasi.

3. Muista merkitä testamenttiin henkilötunnuksesi, päiväys, paikkakunta ja allekirjoitus.

4. Tee testamentti kirjallisena kahden todistajan läsnä ollessa. Todistajien on kirjoitettava todistuslausuma, päivättävä todistuksensa ja allekirjoitettava se. Todistajien asuinpaikan ja ammatin tulee näkyä paperissa. Todistajien on oltava vähintään 15-vuotiaita. Puoliso, sukulainen tai testamentin mahdollinen hyödynsaaja ei voi olla todistajana.

5. Todistajien on tiedettävä, että kyseinen asiakirja on testamentti. Heidän ei kuitenkaan tarvitse tietää, mitä testamenttiin on kirjoitettu. He todistavat, että testamentin tekijä on sen terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan omakätisesti allekirjoittanut.

6. Testamenttia kannattaa tehdä kaksi kappaletta ja säilyttää niitä eri paikoissa. Säilytä testamentteja varmassa tallessa, esimerkiksi tallelokeroissa. Jos olet tehnyt testamenttilahjoituksen Pelastakaa Lapset ry:lle, voit halutessasi antaa toisen kappaleen Pelastakaa Lapset ry:n säilytettäväksi.

7. Jos haluat myöhemmin tehdä muutoksia testamenttiin, on varminta hävittää entinen testamentti ja tehdä sen tilalle uusi.

8. On tärkeää, että testamentti on tehty oikein. Sen vuoksi testamentti on aina hyvä teettää tai tarkistuttaa asiantuntijalla, kuten lakimiehellä tai asianajajalla. Myös Pelastakaa Lasten lakimies antaa mielellään lisätietoa ja neuvontaa testamentteihin liittyvissä asioissa.

9. Testamentteja koskevat lakipykälät löytyvät Suomen Laki I-teoksesta, perintökaaren luvuista 9–16.

Jos sinulla herää kysymyksiä, autan sinua mielelläni.

Sanna Kuusisto
viestinnän ja varainhankinnan johtaja
puh. 045 104 6633
sanna.kuusisto@pelastakaalapset.fi