pl_banneri_sivu2_w550pxMerkittävä osa Pelastakaa Lapset ry:n tuotoista tulee yksityislahjoituksista
kuten testamenttilahjoituksista. Pelastakaa Lapset auttaa hädänalaisia lapsia
ja lapsiperheitä muun muassa seuraavilla tavoilla:

Kotimaassa

 • tukiperheet ja tukihenkilöt auttavat lapsiperheitä selviytymään vaikeiden aikojen yli
 • sijaisperheet ja lastenkodit antavat kodin huostaanotetuille lapsille
 • sporttikummit kannustavat ja auttavat lapsia liikkumaan ja harrastamaan
 • adoptoidut lapset saavat kodin kotimaisen ja kansainvälisen adoptiotoimintamme kautta
 • lomakodit antavat unohtumattomia muistoja lapsille ja helpottavat lasten vanhempien arkea
 • vähävaraisten perheiden lapset saavat avustusta harrastuksiinsa
 • vähävaraisten perheiden nuoret voivat jatkaa opintojaan lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen
 • lapset ja nuoret saavat internetissä apua ja tukea elämän haasteisiin ja mieltä askarruttaviin asioihin
 • edistämme lasten ja nuorten digitaalista hyvinvointia ja turvallisuutta
 • kehittämistoimintamme kautta luomme uusia menetelmiä ja lähestymistapoja haavoittavassa asemassa olevien lasten tukemiseksi, edistämme lasten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta
 • paikallisyhdistyksemme toimivat lasten ja nuorten hyväksi paikkakunnillaan eri puolilla Suomea
 • keskustoimistomme lisäksi aluetoimistomme Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Tampereella sekä paikallistoimistomme Turussa tekevät ammatillista lastensuojelutyötä alueillaan
 • vaikutamme päättäjiin ja otamme kantaa lasten hyvinvoinnin puolesta

Maailmalla

 • suojelemme kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia lapsia huonolta kohtelulta, väkivallalta ja hyväksikäytöltä, kuten lapsityöltä, lapsikaupalta ja lapsiavioliitoilta
 • tuemme lasten ja heidän perheidensä taloudellista selviytymistä äärimmäisestä köyhyydestä
 • vamman, sukupuolen tai syntyperän vuoksi syrjityt lapset saavat suojelua ja pääsevät kouluun
 • teemme työtä, jotta kaikki lapset saisivat nauttia oikeuksistaan ja vastuunkantajat huolehtisivat lasten oikeuksien toteutumisesta
 • jaamme hätäapua kriiseissä, katastrofeissa ja konflikteissa sekä autamme lapsia toipumaan järkyttävistä kokemuksista. Me suojelemme lapsia ja tuemme heidän koulunkäyntiään erityisoloissa.

Yhdessä lahjoittajien kanssa saamme aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Tavoitteenamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen.

Kysy lisää työstämme kotimaan ja maailman lasten auttamiseksi

Sanna Kuusisto
puh. 045 104 6633

sanna,kuusisto@pelastakaalapset.fi