TESTAMENTTI 1
– Yleistestamentti eli yleisjälkisäädös

Tässä testamentissa Pelastakaa Lapset ry on yhtenä yleistestamentin eli yleisjälkisäädöksen saajana. Yleistestamentilla testamentin tekijä luovuttaa Pelastakaa Lapset ry:lle koko omaisuuden, määräosan omaisuudesta tai sen mitä muiden määräysten täyttämisen jälkeen on jäljellä.

TESTAMENTTI

Tekijä
Rehtori Veikko Matti Vatanen (010440-XXXX)
Koulupolku 1, 00940 Helsinki

Testamenttimääräys
Ilmoitan täten viimeisenä tahtonani ja testamenttinani, että kaikki omaisuuteni, olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista tahansa, on kuolemani jälkeen annettava Pelastakaa Lapset ry:lle.

Helsingissä 15. tammikuuta 2015

Veikko Matti Vatanen
rehtori, Helsinki

Todistus
Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olevina todistamme täten, että rehtori Veikko Vatanen, jonka henkilökohtaisesti tunnemme, on tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan ilmoittanut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa sekä että hän samalla on tänään testamenttinsa omakätisesti allekirjoittanut.

Helsingissä 15. tammikuuta 2015

Pertti Olavi Honkanen            Eila Alisa Heikkinen
myyntipäällikkö, Helsinki         myyjä, Helsinki


 

TESTAMENTTI 2
– Legaatti eli erityisjälkisäädös

Tässä testamentissa Pelastakaa Lapset ry on yhtenä erityisjälkisäädöksen eli legaatin saajana. Legaatilla voit määrätä Pelastakaa Lapset ry:lle annettavaksi esimerkiksi tietyn rahasumman, kiinteistön, asunto-osakkeen tai jonkin esineen, kuten taulun, arvopapereita tai koruja.

TESTAMENTTI

Tekijä
Toimitusjohtaja Anja Irmeli Kosonen (210557-XXXX)
Kauppiaankatu 3 A 11, 40100 Jyväskylä

Testamenttimääräys
Ilmoitan viimeisenä tahtonani ja testamenttinani, että omaisuuteni on kuolemani jälkeen jaettava seuraavalla tavalla:

1. Pelastakaa Lapset ry:lle on annettava As. Oy Kauppiastalo A 8:n osakkeet nrot 318–378, jotka oikeuttavat osoitteessa Kauppiaankatu 3 A 11, 40100 Jyväskylä olevan kolme huonetta ja keittiön käsittävän huoneiston hallintaan.

2. Kaikki muu omaisuuteni, olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista tahansa, on annettava perimysjärjestyksen mukaiseen jakoon.

Jyväskylässä 15. tammikuuta 2015
Anja Irmeli Kosonen
toimitusjohtaja, Jyväskylä

Todistus
Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olevina todistamme täten, että toimitusjohtaja Anja Kosonen, jonka henkilökohtaisesti tunnemme, on tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan ilmoittanut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa sekä että hän samalla on tänään testamenttinsa omakätisesti allekirjoittanut.

Jyväskylässä 15. tammikuuta 2015

Sari Inkeri Mäkinen              Harri Antero Hartikainen
kanslisti, Jyväskylä                sairaanhoitaja, Jyväskylä