1. Astu askel eteenpäin -harjoitus

Tavoite: Tarkoituksena on samaistua erilaisissa elämäntilanteissa elävien lasten rooliin ja huomata, miten eriarvoisuus vaikuttaa ihmisten elämässä.

Materiaalit: Roolikortit + kysymykset; iso tila kuten luokka, josta pulpetit on työnnetty sivuun.

Oppilaille jaetaan roolikortit. Rooleja ei saa näyttää vielä muille. Oppilaille esitetään lämmittelykysymyksiä ja kerrotaan, että he voivat rakentaa hahmoaan mielikuvituksellisesti, vaikka kysymyksiin ei löytyisikään vastausta roolikortista.

Lämmittelykysymykset: Missä ja miten asut? Keitä kuuluu perheeseesi? Käytkö koulua? Minkälainen on koulusi? Minkälaisessa huoneessa asut? Harrastatko jotakin? Mitä pelkäät? Mikä tekee sinut onnelliseksi? yms.

Tämän jälkeen oppilaat asettuvat riviin niin, että kaikki ovat samalla viivalla. Opettaja lukee väittämän kerrallaan. Jokaisen väittämän kohdalla oppilas ottaa pienen askelen eteenpäin, jos väittämä pitää hänen roolihahmonsa kohdalla paikkansa. Jos väittämä ei koske roolihahmoa, oppilas odottaa paikallaan seuraavaa väittämää.

 1. Sinulla ei koskaan ole puutetta ruoasta.
 2. Sinulla on kunnollinen koti.
 3. Kodissasi on puhelin tai tietokone.
 4. Asut perheesi kanssa.
 5. Mielipiteitäsi kuunnellaan ja saat vaikuttaa itse asioihisi.
 6. Käyt koulua.
 7. Et ole koskaan kokenut tulleesi syrjityksi.
 8. Sinulla on mahdollisuus terveydenhuoltoon.
 9. Pääset lomamatkalle vähintään kerran vuodessa.
 10. Saat opiskella omalla kielelläsi.
 11. Uskot, että saat opiskella haluamaasi ammattiin.
 12. Syöt ulkona tai käyt kahvilassa vähintään kerran viikossa.
 13. Sinun ei tarvitse pelätä liikkuessasi naapurustossa, jossa elät.
 14. Saat uusia vaatteita aina kun tarvitset niitä.
 15. Sinulla on oma kännykkä.
 16. Vanhempasi käyvät töissä.
 17. Sinulla ei ole suurta riskiä joutua seksuaalisesti hyväksikäytetyksi.
 18. Voit viettää vapaa-aikaa haluamallasi tavalla.

Tämän jälkeen puretaan tehtävä. Kysymyksiä tehtävän purkuun: Kuka olit? Miltä tuntui kun sait astua askelia/kun et saanut astua askelia? Oliko helppoa/vaikeaa asettua rooliin? Kertooko harjoitus jotain maailmasta? Olivatko roolihahmot yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia? Pystyykö roolihahmosi vaikuttamaan omaan tilanteeseensa? Voisiko joku muu taho parantaa roolihahmosi tilannetta? Voisiko roolihahmosi vaikuttaa muiden roolihahmojen tilanteeseen?


 

2. Eriarvoinen maailma

Oppilaat tekevät pienryhmissä listan, johon he keräävät lapsia ja nuoria koskevia eriarvoisuuksia. Minkälaista eriarvoisuutta/epäreiluutta voi esiintyä kouluissa/kodeissa/harrastuksissa/terveydenhuollossa/ koulumatkoissa/ kaveripiireissä jne.? Opettaja auttaa oppilaita hahmottelemaan listaa, esim. mikä on oikein/väärin tai reilua/epäreilua. Seuraavaksi oppilaat pohtivat listaamiaan asioita. Miettikää, mistä listaamanne asiat johtuvat? Millä eri tavoilla asioihin voitaisiin vaikuttaa? Onko niihin yritetty vaikuttaa? Jos on, niin miten?

Lopulta jokainen ryhmä valitsee itselleen yhden eriarvoisuusteeman, jota käsitellään syvemmin. Jos tarkoituksena on toteuttaa koko projekti, valittu teema on se, josta myöhemmin otetaan valokuvia.

Vastatkaa ryhmänne kanssa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä aiheenne on?
 • Miten ja missä eriarvoisuus tai epäkohta ilmenee?
 • Minkälaisia seurauksia asiasta koituu?
 • Mitä asialle voidaan tehdä?

 

3a. Tiedonkeruu valitusta teemasta

Kun aiheet on valittu, ryhmät keräävät tietoa valitsemastaan aiheesta ja tekevät muistiinpanoja.

Tästä löytyy suuntaa antava linkkilista nettimateriaaleista/kirjoista ja videoista, joita ryhmät voivat käyttää kerätessään tietoa aiheistaan. On kuitenkin tärkeää, että linkkilistaa ei jaeta ryhmille ennen kuin he ovat keksineet omat aiheensa, jotta aiheen valinnassa näkyisi mahdollisimman paljon nuorten omat ajatukset. Pelastakaa Lapset ry:n toimistolta voi kysyä lisää materiaaleja ja linkkisuosituksia.

3b. Mielipidekirjoitus

Aiheesta voi myös kirjoittaa mielipidekirjoituksen. Sopii toteutettavaksi etenkin vanhempien oppilaiden kanssa ja myös kielten tunneilla.

Mielipidekirjoituksessa on hyvä kiinnittää huomiota esimerkiksi seuraaviin asioihin:

Valitse kantasi ja perustele mielipiteesi hyvin.
Kiinnitä huomiota valitsemiisi väitteisiin, käytä perustelussa faktoja.
Kirjoita napakasti, mielipidekirjoituksilla on yleensä tarkat pituusvaatimukset.

Muista, että mielipidekirjoituksen tarkoitus on vakuuttaa lukija kannastasi.