1. Mitä lapsi tarvitsee? -harjoitus

Tavoite: laajentaa oppilaiden käsitystä lapsen elinympäristöstä, pohtia mitä hyvään tulevaisuuteen tarvitaan, sekä miettiä ympäristön ja lapsen oikeuksien toteutumisen suhdetta.

Materiaalit: Tarvitset Post-it lappuja, kyniä ja taulu.

Jaa oppilaat pienryhmiin. Piirrä tai pyydä oppilaita piirtämään taululle iso ihmishahmo (lapsi). Lapsen oikeuksien sopimus määrittelee jokaisen alle 18-vuotiaan lapseksi. Jaa oppilaille post-it lappuja, joihin he kirjoittavat harjoituksen vastaukset.

a) Pyydä oppilaita miettimään ja kirjoittamaan post-it lapuille asioita, joita ilman ihminen ei voi elää.  Laput kiinnitetään lapsen jalkojen juureen perustaksi. Pyydä oppilaita miettimään, miten elämä muuttuisi, jos kyseisiä asioita ei olisi mahdollista saada.

b) Seuraavalle lapulle kirjoitetaan asioita, joiden avulla lapsi saa hyvän tulevaisuuden. Laput kiinnitetään lapsen jalkoihin kuljettamaan häntä eteenpäin.

c) Seuraavalle lapulle kirjoitetaan asioita, jotka tekevät lapsen elämästä mukavampaa, mutta eivät ole välttämättömiä. Mistä asioista nautit? Nämä laput kiinnitetään ylävartaloon. Minkälaista elämä olisi ilman näitä asioita?

d) Viimeiselle lapulle kirjoitetaan ajatuksia ja haaveita tulevaisuudesta, asioita, jotka tekevät lapsesta joskus onnellisen aikuisen. Pystyykö haaveilemaan, jos esimerkiksi kohdan a) asiat eivät ole kunnossa? Laput kiinnitetään lapsen pään yläpuolelle.

Kun kaikki laput ovat paikoillaan, kirjoita hahmon ympärille otsikot elinympäristö, sosiaalinen ympäristö, taloudellinen ympäristö, kulttuuriympäristö. Liimatuista post-it lapuista vedetään viiva siihen osa-alueeseen johon kyseinen asia kuuluu. Näin oppilaat hahmottavat, mistä kaikista tarpeista ympäristö koostuu ja mitä kaikkea lapsi tarvitsee hyvään elämään.

TAI

1. Autiosaari –harjoitus

Tavoite: hahmottaa, mitä lapsi tarvitsee elääkseen. Harjoitus sopii hyvin etenkin nuoremmille oppilaille ja johdattelee lapsen oikeuksien teemaan.

Jaa oppilaat ryhmiin. Pyydä oppilaita piirtämään vihkoihinsa vene. Veneeseen kirjoitetaan viisi asiaa, joita oppilas tarvitsisi mukaansa autiolle saarelle. Tämän jälkeen oppilaiden tulee yliviivata asioista kaksi. Jäljelle jää siis kaksi asiaa, joita oppilas ajattelee tarvitsevansa mukaan, jos vene haaksirikkoutuisi.

Tämän jälkeen asiat kootaan yhdessä taululle. Pyydä jokaista ryhmää kertomaan, mitkä kolme asiaa veneeseen jäivät. Kaikki asiat kirjoitetaan taululle. Näistä voidaan yhdessä vielä äänestää koko luokan kaikkein tärkeimpänä pitämät kolme asiaa.

Taululle jääneet asiat liittyvät yleensä tiiviisti lapsen oikeuksiin (vesi ja ruoka, suoja, ystävä/perhe).


2. Lapsen oikeudet Nepalissa -harjoitus

Vanhempien oppilaiden kanssa voidaan katsoa Pelastakaa lapset ry:n video järjestön työstä Nepalissa. Video on englanniksi. Mihin lapsen oikeuksiin järjestön työ Nepalissa liittyy? Oppilaille voi jakaa lyhennelmät lapsen oikeuksien sopimuksista tai asiasta voidaan keskustella vapaasti.

linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=vA5oQBw-G2w


3. Oikeudet kartalle -harjoitus

Tavoitteet: Pohtia lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä omassa ympäristössä

Materiaalit: Kartonki +taidetarvikkeita, lyhennetty lapsen oikeuksien sopimus

Oppilaat jaetaan noin kahdeksaan ryhmään. Pyydä oppilaita piirtämään oman lähiympäristön kartta ja merkitsemään sinne tärkeitä paikkoja. Karttaan voidaan merkitä esimerkiksi kodit, koulu, julkiset rakennukset ja tilat (puistot, postitoimisto, kunnan- tai kaupungintalo, kirkot), julkiset palvelut (sairaalat, terveyskeskukset, paloasema, poliisiasema, sosiaalitoimisto) ja muita paikkoja, kuten ruokakaupat, hautausmaa, elokuvateatteri, nuorisotalo, apteekit, leikkipuistot, ulkoilualueet, puutarhat, nuorten vapaa-ajan viettopaikat yms.

Kun kartat ovat valmiit, kerrataan yhdessä lapsen oikeuksia. Pyydä oppilaita tarkastelemaan karttojaan lapsen oikeuksien näkökulmasta. Pelastakaa lasten sivuilta löytyy lyhennettynä lapsen oikeuksien sopimus.

Kysymyksiä:

Mitä ihmisoikeuksia he liittävät kartan eri paikkoihin? Esimerkiksi koulu: ”Lapsella on oikeus koulutukseen”; koti: ”Lapsella on lähtökohtaisesti oikeus elää vanhempiensa kanssa, jos hänellä on hyvä ja turvallista olla heidän kanssaan…”; kirjasto, koulu, uimahalli, harrastuspaikat: ”oikeus ilmaista itseään ja oikeus saada tietoa; terveyskeskus, neuvola, sairaala: ”oikeus terveydenhuoltoon”; puisto, nuorisotalo, ulkoilualueet, elokuvateatteri: ”oikeus vapaa-aikaan”. Huom! Samaan kohteeseen voi tulla useita eri oikeuksia.

Voidaan myös kysyä, mihin paikkoihin liittyvät:

  • oikeudet, jotka koskevat mahdollisuuksia koulutukseen
  • oikeudet, jotka mahdollistavat turvallisen elämän
  • oikeudet, jotka suojaavat väkivallalta ja syrjinnältä
  • oikeudet, jotka mahdollistavat hyvän tulevaisuuden
  • oikeudet, jotka auttavat erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia lapsia
  • oikeudet, jotka parantavat lasten mahdollisuuksia osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

Lopuksi tarkastellaan karttoja yhdessä: Miten lapsen oikeudet liittyvät ympäristöön? Minkälaiset paikat parantaisivat lapsen oikeuksien toteutumista omassa ympäristössänne?