Oppituntivinkit perustuvat konkreettisiin harjoituksiin lasten oikeuksista.

Oppituntivinkkien lisäksi voitte käyttää Nepal-keräyksestä kertovia valmiita aamunavauksia tai esitellä keräyskohteen oppilaille PowerPoint- tai Prezi-esityksen (julkaistaan viikolla 33) avulla. Aamunavaukset käsittelevät aiheeseen liittyviä teemoja.

Tunneilla käydään yhdessä pohtien ja erilaisten toiminnallisten harjoitusten avulla läpi teemoja, jotka liittyvät lapsen oikeuksiin. Vaihtoehtoisesti tuntivinkeistä voi valita omaan aikatauluun sopivia yksittäisiä harjoituksia. Tunnit sopivat toteutettavaksi eri oppiaineiden yhteydessä.

Tuntisuunnitelmat koostuvat viidestä eri osa-alueesta: lapsen oikeudet, osallisuus, eriarvoisuus, kuvan tulkinta ja valokuvaus. Kokonaisuus huipentuu lasten tai nuorten omien valokuvausprojektien esittelyyn. Valokuvien avulla lapset ja nuoret pääsevät itse ilmaisemaan näkemyksiään ja tuntemuksiaan omasta yhteisöstään ja elinympäristöstään.

Tältä sivulta pääset tutustumaan kolmeen eri oppituntiin yksitellen.


1. Mitä ovat Lapsen oikeudet?

Tällä oppitunnilla pohditaan lapsen oikeuksia. Mitä lapsi tarvitsee -harjoitus sopii eri-ikäisille oppilaille, kun taas Autiosaari-tehtävän avulla lapsen tarpeet hahmottuvat etenkin nuoremmille. Tämän jälkeen perehdytään Lapsen oikeuksien sopimukseen videon avulla. Karttatehtävän avulla lapsen oikeuksien merkitys omalle elämälle hahmottuu. Vanhempien oppilaiden kanssa tuntivinkkejä voi käyttää osana laajempaa keskustelua ihmisoikeuksista.

tuntivinkki: yhteiskuntaoppi, historia, uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia, kielet, kuvaamataito

2. Lapsen oikeus mielipiteeseen ja osallistumiseen

Tällä oppitunnilla opettaja käy luokan kanssa läpi lapsen oikeutta mielipiteeseen ja osallistumiseen. Tunnin aluksi tehdään ajatuskartta lapsen osallistumismahdollisuuksista. Vanhempien oppilaiden kanssa tunnilla voi keskittyä oman kunnan päätöksentekoon ja oppilaiden omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa siihen. Mielipidejanan avulla harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisua ja perustelua. Lopuksi vielä järjestetään väittely korostamaan oikeutta mielipiteeseen.

tuntivinkki: yhteiskuntaoppi, äidinkieli, kielet

3. Lapsen oikeudet ja eriarvoisuus

Tällä oppitunnilla pohditaan eriarvoisuutta mielipidekirjoituksen tai tiedonhaun avulla. Aluksi virittäydytään teemaan astu askel eteenpäin -harjoituksen avulla. Harjoitusta voi hyvin soveltaa eri-ikäisille. Tämän jälkeen ryhmät listaavat eriarvoisuuksia ja valitsevat niistä opettajan avulla yhden, jota he lähtevät työstämään eteenpäin.

tuntivinkki: äidinkieli, tietotekniikka, kielet