Yhteistyö paikallisten kanssa on tärkeää pysyvän muutoksen aikaansaamiseksi. Nepalissa Pelastakaa Lasten tuella koulutetut ihmiset kiertävät kylässä kertomassa sosiaaliturvasta, hyvästä vanhemmuudesta ja lasten oikeuksista.

Yksinhuoltajanaisten, vanhempien ja lasten kerhot sekä tapaamiset tuovat ihmiset yhteen ratkomaan ongelmia ja pitämään toistensa puolta. Tapaamisissa vanhemmat saavat ohjeita lastenhoitoon ja yksinhuoltajaäidit tukea toisiltaan. Lapsen oikeuksien kerhoissa lapset tutustuvat omiin oikeuksiinsa ja saavat itse mahdollisuuden vaikuttaa kylänsä asioihin.

Pelastakaa Lapset tukee Nepalin aluehallintoja kahdessa piirikunnassa Sindhupalchowkissa ja Kavrepalanchowkissa. Hallintoviranomaisia koulutetaan toimimaan läpinäkyvämmin ja kehittämään kattavampia sosiaaliturvaverkostoja.

Olemme  perustaneet yhdessä paikallisten viranomaisten kanssa lasten sosiaaliturvaan keskittyviä rahastoja, jotka auttavat kaikkein köyhimpiä perheitä. Pelastakaa Lapset myös neuvoo perheitä käyttämään muita saamiaan tukia ja avustuksia niin, että lapset tulevat paremmin huomioiduiksi.

Asenteisiin vaikuttamalla voimme muuttaa maan käytäntöjä pysyvästi ja taata köyhimpienkin perheiden lasten oikeudet myös tulevaisuudessa.

Lisäksi olemme kouluttaneet ja palkanneet yhteisötyöntekijöitä kiertämään kyliä ja auttamaan perheitä sosiaaliturvaan, koulunkäyntiin ja katastrofiriskien vähentämiseen liittyvissä asioissa.

Nepal_yhteisöt