Köyhyydessä elävät perheet lähettävät usein lapsensa töihin, koska muuten rahat eivät riitä perheen elättämiseen.

Perheen taloudellinen tilanne voi olla niin tiukka, ettei vanhemmilla ole mahdollisuutta hankkia lapsille edes tavanomaisimpia koulutarvikkeita kuten kyniä ja vihkoja, joita ilman kouluun ei voi mennä. Myös monet koulunkäynnin jo aloittaneet lapset joutuvat jättämään koulunsa kesken ennen kuin he ehtivät hankkia itselleen edes perustietoja.

Osana sosiaaliturvahankettaan Pelastakaa Lapset auttaa kyläyhteisöjä ja paikallisviranomaisia perustamaan rahastoja, joilla tuetaan lasten koulunkäyntiä.

Rahastojen avulla lapset pääsevät kouluun ja pystyvät suorittamaan koulunsa loppuun eikä heidän tarvitse aloittaa työntekoa nuorella iällä. Kun lapset pääsevät kouluun, he välttyvät haitalliselta lapsityöltä ja voivat rakentaa itselleen parempaa tulevaisuutta.

Rahastoja hallinnoivat kylien lastensuojelukomiteat.

Rahastot jakavat stipendejä haavoittuvimmille ja todennäköisimmin koulutuksesta paitsi jääville lapsille, kuten orvoille, hylätyille lapsille ja tytöille. Kun tukirahastot perustetaan, kyläyhteisöt tallettavat niihin yhtä suuren summan kuin Pelastakaa Lapset. Tuen saamisen ehtona on, että lapsi käy koulua säännöllisesti.

Perustamamme vanhempien tukiryhmät auttavat vanhempia ja huoltajia pitämään hyvää huolta lapsista. Huoltajat saavat tietoa koulunkäynnin tärkeydestä, lasten oikeuksista ja terveydestä sekä lapsityövoiman vaaroista. Vuoden 2015 maanjäristyksen jälkeen sosiaaliturvan merkitys on vain kasvanut, sillä monet perheet menettivät kotinsa ja koko omaisuutensa.

Kestävin muutos syntyy vaikuttamalla rakenteisiin, jotka mahdollistavat köyhyyden pysyvämmän poistamisen. Kun perhe pääsee sosiaaliturvan piiriin, lapset pääsevät kouluun ja saavat elää lapsen elämää.

Sosiaaliturvan ja julkisten palveluiden käsitteeseen voi tutustua aamunavauksen avulla!

MITEN SOSIAALITURVAA KEHITETÄÄN?

1. Autamme paikallisviranomaisia kehittämään hyvää ja vastuullista hallintoa, jotta köyhät perheet saavat heille kuuluvat tuet ja palvelut.

2. Neuvomme ihmisiä, kuinka he voivat hakea heille kuuluvia tukia.

3. Opastamme vanhempia ja huoltajia lasten tarpeista ja pidämme huolen, että lapset hyötyvät avustuksista.

Kuva: Katja Selkimäki-Gray / Pelastakaa Lapset

Kuva: Katja Selkimäki-Gray / Pelastakaa Lapset