Monen lapsen koulunkäynti keskeytyy Nepalissa perheen köyhyyden vuoksi, sillä perheellä ei ole varaa koulutarvikkeisiin ja koulupukuihin. Nepalissa moni lapsi joutui jättämään koulunkäynnin myös vuoden 2015 huhtikuussa, jolloin maanjäristys tuhosi kouluja ja koteja.

Nepalissa Pelastakaa Lapset ei ainoastaan rakenna kouluja, vaan kiinnittää erityistä huomiota myös koulunkäynnin laadun parantamiseen. Lapset eivät opi, jos koulutilat ovat huonot, oppi- ja opetusmateriaaleja ei ole eikä opettaja osaa opettaa.

Pelastakaa Lapset myös tekee kouluympäristöstä turvallisemman, kunnostaa luokkahuoneita ja hankkii kouluille asianmukaisia oppi- ja opetusmateriaaleja. Tuellamme opettajia myös koulutetaan käyttämään lapsiystävällisiä menetelmiä opetuksessaan. Vanhempainilloissa huoltajat pääsevät tutustumaan kouluelämään, ja sen myötä he sitoutuvat lastensa koulunkäyntiin.

Koulunkäynti on ratkaisevan tärkeää lapsen tulevaisuuden kannalta. Kun lapsi pääsee kouluun, hän voi saada paremman työpaikan ja palkan sekä myöhemmin vuorostaan pitää omasta perheestään huolen. Koulutuksen laadun parantaminen taas saa lapset pysymään koulussa ja oppimaan.

Kuva: Eeva Johansson / Pelastakaa Lapset

Kuva: Eeva Johansson / Pelastakaa Lapset