Pelastakaa Lapset on auttanut lapsia Nepalissa vuodesta 1976. Yhdessä työmme tukijoiden ja paikallisten yhteisöjen kanssa parannamme köyhien perheiden sosiaaliturvaa ja lasten mahdollisuuksia käydä koulua työssäkäynnin sijaan. Me myös autamme yhteisöjä varautumaan katastrofeihin.

Vuosina 2014–2016 Pelastakaa Lapset auttoi lähes 90 000 lasta.

Työmme tuloksia Nepalissa:

  • Vuoden 2016 lopulla oli hankealueillamme toiminnassa yhteensä 124 lasten tarpeita varten perustettua rahastoa, jotka muun muassa auttoivat köyhien perheiden lapsia ja orpoja lapsia käymään koulua. Rahastot on perustettu yhteistoiminnassa paikallisten viranomaisten ja yhteisöjen kanssa.
  • Lapsityö on vähentynyt hankealueillamme 14 prosentista vajaaseen 6 prosenttiin vuosien 2014–2016 välisenä aikana.
  • Lapsikauppa on loppunut hankealueillamme lähes kokonaan.
  • Nyt lähes 80 prosenttia yhteistyökouluissamme käyvistä lapsista käy koulua säännöllisesti, kun ennen hankkeemme käynnistymistä näin teki vain kymmenesosa lapsista.
  • Kerromme vanhemmille lapsityön haitoista, koulutuksen merkityksestä sekä terveellisestä ravinnosta.
  • Lapsen oikeuksien kerhoissa käsitellään lasten kohtaamia ongelmia kuten lapsityötä, lapsikauppaa ja lapsiavioliittoja.
Jima

Jima asuu huoltajansa Sukyumayan kanssa Chaturen kylässä, Nepalin Kavrepalanchowkissa. Sukyumaya otti vastasyntyneen Jiman ja tämän äidin luokseen asumaan, koska heillä ei ollut paikkaa mihin mennä. Myöhemmin Jiman äiti avioitui ja muutti pois kylästä. Sukyumayasta tuli Jiman huoltaja. Vanhempiensa nykyistä olinpaikkaa Jima ei tiedä. Jiman tilanne oli kylän lastensuojelukomitean mielestä huolestuttava, sillä hänen kaltaisillaan hylätyillä lapsilla on suuri riski joutua ihmiskaupan uhriksi ja lapsityövoimaksi. Jima on kuitenkin voinut aloittaa koulunkäynnin Pelastakaa Lasten tuella, ja tytön tulevaisuus näyttää nyt valoisalta.