Pelastakaa Lapset on auttanut lapsia Nepalissa vuodesta 1976. Yhdessä työmme tukijoiden ja paikallisten yhteisöjen kanssa parannamme köyhien perheiden sosiaaliturvaa ja lasten mahdollisuuksia käydä koulua työssäkäynnin sijaan. Me myös autamme yhteisöjä varautumaan katastrofeihin.

Vuosina 2014-2016 Pelastakaa Lapset auttoi lähes 90 000 lasta. Esimerkiksi lapsityö on vähentynyt hankealueillamme kymmenestä prosentista vain muutamaan prosenttiin. Lapsikauppa on loppunut alueilla lähes kokonaan.

Työmme tuloksia Nepalissa vuonna 2015:

  • Annoimme koulukirjat ja opiskeluvälineet 2 340 lapselle, joiden perheet olivat menettäneet omaisuutensa huhtikuun 2015 maanjäristyksessä.
  • Annoimme psykososiaalista tukea 3 299 maanjäristyksen järkyttämälle lapselle ja autoimme heitä toipumaan traumaattisista kokemuksistaan.
  • Maanjäristysalueilla 12 000 koululaista sai puhdasta vettä.
  • 1 695 vanhempaa osallistui vanhempainiltoihin, joissa he saivat tietoa lastensa koulunkäynnistä.
  • 151 lapsen oikeuksien kerhossa käsiteltiin lasten kohtaamia ongelmia, kuten lapsityötä, lapsikauppaa ja lapsiavioliittoja.
  • 114 nepalilaiskyliin tuellamme perustettua rahastoa auttoi köyhien perheiden lapsia ja orpolapsia muun muassa käymään koulua.
Jima

Jima asuu huoltajansa Sukyumayan kanssa Chaturen kylässä, Nepalin Kavrepalanchowkissa. Sukyumaya otti vastasyntyneen Jiman ja tämän äidin luokseen asumaan, koska heillä ei ollut paikkaa mihin mennä. Myöhemmin Jiman äiti avioitui ja muutti pois kylästä. Sukyumayasta tuli Jiman huoltaja. Vanhempiensa nykyistä olinpaikkaa Jima ei tiedä. Jiman tilanne oli kylän lastensuojelukomitean mielestä huolestuttava, sillä hänen kaltaisillaan hylätyillä lapsilla on suuri riski joutua ihmiskaupan uhriksi ja lapsityövoimaksi. Jima on kuitenkin voinut aloittaa koulunkäynnin Pelastakaa Lasten tuella, ja tytön tulevaisuus näyttää nyt valoisalta.