Osallistuminen on helppoa! Kaikki materiaalit ovat ladattavissa materiaalit-osiosta. Kiitos, kun osallistutte!

  • työlomakkeet ja tiedotekortit oppilaille jaettavaksi
  • osallistujalistoja, joihin kirjataan oppilaiden nimet ja heidän työlomakkeidensa numerot
  • julisteita (itse printattavat)

Ennen keräyspäivää

Jakakaa tiedotekortit ja työlomakkeet oppilaille. Kirjoittakaa osallistujalistaan jokaisen oppilaan nimen kohdalle hänen työlomakkeensa numero.

Voitte kertoa päivätyökeräyksestä oppilaille PowerPoint- tai Prezi-esityksellä, aamunavauksella tai oppituntivinkkien avulla. Kaikki materiaalit löytyvät nettisivuiltamme Materiaalit-alasivulta.

Keräyspäivänä

Oppilas täyttää työlomakkeen yhdessä työnantajan kanssa. Oppilas jättää päällimmäisen kappaleen työnantajalle tai vanhemmilleen kuitiksi.

Työnantaja tai vanhemmat voivat suorittaa maksun myös suoraan Pelastakaa Lasten tilille Nordea FI64 1017 3000 2107 27. Tilillepanossa on muistettava käyttää työlomakkeessa olevaa viitenumeroa.

Pelastakaa Lapset on hankkinut oppilaille tapaturmavakuutuksen päivätyökeräyspäivän ajaksi.

Keräyspäivän jälkeen

Oppilas tuo työlomakkeen alimmaisen kappaleen luokan tai koko oppilaitoksen yhteyshenkilölle, joka merkitsee osallistujalistaan oppilaan tietojen kohdalle vastaanottamansa rahasumman tai työnantajan/vanhempien Pelastakaa Lasten tilille maksaman rahasumman suuruuden. Samalla yhteyshenkilö tarkistaa, että hänen vastaanottamansa rahasumma on sama kuin työlomakkeeseen merkitty.

Kun olette saaneet kerättyä tilitykset kaikilta osallistuneilta luokilta ja oppilailta, merkitkää käteisvarojen kokonaissumma tilityslomakkeelle ja tilittäkää se Pelastakaa Lapset ry:n tilille Nordea FI64 1017 3000 2107 27. Muistakaa käyttää maksaessanne viitenumeroa, joka löytyy tilityslomakkeelta. Pelastakaa Lasten keräysluvalla kerätyt päivätyökeräyspalkkiot on tilitettävä kokonaisuudessaan Pelastakaa Lapset ry:lle.

Jos pankkivirkailija ei laske rahoja heti, vaan lähettää ne turvapussissa edelleen laskettavaksi, ilmoittakaa meille turvapussin numero tai turvapussien numerot tilityslomakkeella. Vain tällöin saamme tietää, minkä koulun tilityksestä on kyse.

Lähettäkää täyttämänne tilityslomake Pelastakaa Lapset ry:lle vastauslähetyskuoressa tai osoitteella: Pelastakaa Lapset ry, PL 95, 00601 Helsinki.

Osallistujalistoja ja työlomakkeiden jäljennösosia ei tarvitse palauttaa Pelastakaa Lapset ry:lle. Pyydämme teitä hävittämään käyttämättömät työlomakkeet ja osallistujalistat väärinkäytösten estämiseksi.

KIITOS, ETTÄ OLETTE MUKANA!