Osallistuminen on helppoa! Kaikki materiaalit ovat ladattavissa materiaalit-osiosta. Kiitos, kun osallistutte!

  • Työlomakkeet postitetaan teille ilmoituslomakkeella arvioimanne oppilasmäärien mukaisesti.
  • Voitte pitää kirjaa osallistujista helposti esimerkiksi Excelissä.
  • Materiaalit-osiosta voitte printata itse julisteita.

Ennen keräyspäivää

Kun työlomakkeet ovat saapuneet, kirjoittakaa oppilaitoksen tiedot ja saatteessa oleva viitenumero työlomakkeille. Kirjoittakaa tekemäänne osallistujalistaan jokaisen oppilaan nimen kohdalle hänen työlomakkeensa numero. Jakakaa tiedotekortit ja työlomakkeet oppilaille.

Voitte kertoa päivätyökeräyksestä oppilaille PowerPoint- tai Prezi-esityksellä, aamunavauksella tai oppituntivinkkien avulla. Kaikki materiaalit löytyvät nettisivuiltamme Materiaalit-alasivulta.

Keräyspäivänä

Oppilas täyttää työlomakkeen yhdessä työnantajan kanssa. Oppilas jättää päällimmäisen kappaleen työnantajalle tai vanhemmilleen kuitiksi.

Työnantaja tai vanhemmat voivat suorittaa maksun myös suoraan Pelastakaa Lasten tilille Nordea FI64 1017 3000 2107 27. Tilillepanossa on muistettava käyttää työlomakkeessa olevaa viitenumeroa.

Pelastakaa Lapset on hankkinut oppilaille tapaturmavakuutuksen päivätyökeräyspäivän ajaksi.

Keräyspäivän jälkeen

Oppilas tuo työlomakkeen alimmaisen kappaleen luokan tai koko oppilaitoksen yhteyshenkilölle, joka merkitsee tekemäänne osallistujalistaan oppilaan tietojen kohdalle vastaanottamansa rahasumman tai työnantajan/vanhempien Pelastakaa Lasten tilille maksaman rahasumman suuruuden. Samalla yhteyshenkilö tarkistaa, että hänen vastaanottamansa rahasumma on sama kuin työlomakkeeseen merkitty.

Kun olette saaneet kerättyä tilitykset kaikilta osallistuneilta luokilta ja oppilailta, merkitkää käteisvarojen kokonaissumma pankin tilityslomakkeelle ja tilittäkää se Pelastakaa Lapset ry:n tilille Nordea FI64 1017 3000 2107 27. Muistakaa käyttää maksaessanne viitenumeroa, joka löytyy saatekirjeestä. Pelastakaa Lasten keräysluvalla kerätyt päivätyökeräyspalkkiot on tilitettävä kokonaisuudessaan Pelastakaa Lapset ry:lle.

Työlomakkeiden jäljennösosia ei tarvitse palauttaa Pelastakaa Lapset ry:lle. Pyydämme teitä hävittämään käyttämättömät työlomakkeet väärinkäytösten estämiseksi.

KIITOS, ETTÄ OLETTE MUKANA!