paivatyokerays-eli-taksvarkki1

Päivätyökeräys eli taksvärkki

Ilmoittaudumme mukaan päivätyökeräykseen!

Lomakkeen täyttämällä hyväksyn, että tietojani kerätään ja käsitellään tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.

Päivätyökeräyksellä Nepalin lapset kouluun!

Päivätyökeräyksen ohjeet

Osallistuminen on helppoa! Kiitos, kun osallistutte!

1. Ilmoittaudu mukaan

Ilmoittautukaa mukaan oheisella lomakkeella. Keräyspäivän voitte itse päättää. Keräyssummaksi suosittelemme 12 e/oppilas, mutta voitte valita myös jonkun muun summan. Postitamme teille työlomakkeita ilmoittamamme osallistujamäärän mukaan. Pelastakaa Lapset on hankkinut oppilaille tapaturmavakuutuksen päivätyökeräyspäivän ajaksi. Työnantajan ei tarvitse suorittaa ennakonpidätystä eikä sosiaaliturvamaksuja päivätyön palkasta.

2. Ennen taksvärkkiä eli päivätyökeräyspäivää

Kun työlomakkeet ovat saapuneet, kirjoittakaa oppilaitoksen tiedot ja saatteessa oleva viitenumero työlomakkeille. Pitäkää listaa osallistujista ja kirjoittakaa osallistujalistaan jokaisen oppilaan nimen kohdalle hänen työlomakkeensa numero. Jakakaa tiedotekortit ja työlomakkeet oppilaille.

Voitte kertoa päivätyökeräyksestä oppilaille tämän sivun alalaidasta löytyvällä esityksellä. Tämän sivun alareunasta löydätte myös lisätietoa avustuskohteesta.

3. Päivätyökeräyspäivänä

Oppilas täyttää työlomakkeen yhdessä työnantajan kanssa. Oppilas jättää päällimmäisen kappaleen työnantajalle tai vanhemmilleen kuitiksi.

Työnantaja tai vanhemmat suorittavat maksun suoraan Pelastakaa Lasten tilille Nordea FI64 1017 3000 2107 27. Tilillepanossa on muistettava käyttää työlomakkeessa olevaa viitenumeroa. Toinen vaihtoehto on kerätä maksu käteisenä, jolloin koulun yhteyshenkilö suorittaa tilityksen Pelastakaa Lapsille.

4. Päivätyökeräyspäivän jälkeen

Oppilas tuo työlomakkeen alimmaisen kappaleen koulun keräyksestä vastaavalle yhteyshenkilölle, joka merkitsee osallistujalistaan oppilaan tietojen kohdalle vastaanottamansa rahasumman tai työnantajan/vanhempien Pelastakaa Lasten tilille maksaman rahasumman suuruuden.

Kun olette saaneet kerättyä tilitykset kaikilta osallistuneilta oppilailta, merkitkää käteisvarojen kokonaissumma pankin tilityslomakkeelle ja tilittäkää se Pelastakaa Lapset ry:n tilille Nordea FI64 1017 3000 2107 27. Muistakaa käyttää maksaessanne viitenumeroa, joka löytyy saatekirjeestä. Pelastakaa Lasten keräysluvalla kerätyt päivätyökeräyspalkkiot on tilitettävä kokonaisuudessaan Pelastakaa Lapset ry:lle.

Työlomakkeiden jäljennösosia ei tarvitse palauttaa Pelastakaa Lapset ry:lle. Pyydämme teitä hävittämään käyttämättömät työlomakkeet väärinkäytösten estämiseksi.

LÄMMIN KIITOS, ETTÄ OLETTE MUKANA AUTTAMASSA!

Esitys, jonka avulla voit kertoa oppilaille päivätyökeräyksestä

  • Päivätyökeräyksellä lapset kouluun Nepalissa

    Tämän esityksen avulla voit havainnollistaa oppilaillesi, mistä päivätyökeräyksessä on kyse.

    Lataa esitys tästä

Lisätietoa päivätyökeräyksen kohteesta

Nepal on yksi maailman köyhimmistä valtioista ja joka kolmas nepalilainen lapsi elää äärimmäisessä köyhyydessä. Syrjäseuduilla asuvilla lapsilla ei usein ole mahdollisuutta käydä koulua ja koulunkäynnistä jäävät paitsi erityisesti tytöt. Köyhyydessä elävät perheet lähettävät usein lapsensa työhön, koska muuten rahat eivät riitä perheen elättämiseen.

Turvataksemme lasten tulevaisuuden, autamme köyhien perheiden lapsia ja orpolapsia pääsemään kouluun. Avustamme esimerkiksi koulutarvikkeiden hankinnassa ja tuemme köyhien perheiden toimeentuloa. Kun tuemme perheiden toimeentuloa, lapsia ei lähetetä töihin tienaamaan ja he voivat käydä koulua.

Osana sosiaaliturvahankettaan Pelastakaa Lapset auttaa kyläyhteisöjä ja paikallisviranomaisia perustamaan rahastoja, joilla tuetaan lasten koulunkäyntiä. Rahastot jakavat stipendejä haavoittuvimmille ja todennäköisimmin koulutuksesta paitsi jääville lapsille, kuten orvoille, hylätyille lapsille ja tytöille. Neuvomme perheitä myös heille kuuluvien tukien ja palvelujen hakemisessa. Kun perhe saadaan sosiaaliturvan piiriin, lapset pääsevät kouluun ja saavat elää lapsen elämää.

Nepalissa Pelastakaa Lapset kiinnittää erityistä huomiota myös koulunkäynnin laadun parantamiseen. Lapset eivät opi, jos koulutilat ovat huonot, oppi- ja opetusmateriaaleja ei ole eikä opettaja osaa opettaa. Koulutuksen laadun parantaminen saa lapset pysymään koulussa ja oppimaan.

Koulunkäynti on lapsen unelmatyötä.

Tulkaa mukaan Pelastakaa Lasten päivätyökeräykseen eli taksvärkkiin ja auttakaa kanssamme Nepalin lapsia!

Suositus yhden oppilaan taksvärkkipalkkioksi on 12 euroa. Yhden oppilaan palkkiolla esimerkiksi yksi köyhän perheen lapsi saa oppimateriaalit vuodeksi.

Sadan oppilaan palkkiolla eli 1200 eurolla voimme perustaa paikallisten viranomaisten ja yhteisöjen kanssa rahaston, jonka avulla 25 köyhän perheen lasta voi suorittaa koko peruskoulun ja saada paremman tulevaisuuden.