Näin apusi menee perille Näin apusi menee perille

Näin apusi menee perille

Osallistumalla Pelastakaa Lasten joulukeräykseen olet mukana ehkäisemässä lasten ja nuorten syrjäytymistä Suomessa.  

Suomessa elää lähes 115 000 lasta vähävaraisissa perheissä. Vähävaraisten perheiden lapsilla on heikommat mahdollisuudet harrastaa ja opiskella. He kokevat muita lapsia useammin ahdistusta, huonommuutta, kiusaamista ja stressiä. 

Osallistumalla joulukeräykseen olet mukana ehkäisemässä lasten ja nuorten syrjäytymistä Suomessa. Avullasi Pelastakaa Lapset jakaa muun muassa harrastus- ja oppimateriaalitukea sekä tarjoaa lapsille tukihenkilöitä ja keskustelutukea. 

Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset ympäri Suomea jakavat alueidensa vähävaraisten perheiden lapsille harrastus- ja oppimateriaalitukea. Molemmat tukimuodot rahoitetaan täysin lahjoitusvaroin. Niiden avulla vähävaraisten perheiden lapset saavat yhtäläisen mahdollisuuden harrastaa ja suorittaa toisen asteen opinnot. 

Harrastukset tuovat iloa ja kavereita lasten elämään.

Harrastamisen myötä lapsi muun muassa oppii tärkeitä taitoja ja saa kavereita. Koulutus taas on paras tapa katkaista vähävaraisuuden kierre. Vaikka toinen aste on tullut maksuttomaksi, koskee uudistus pääosin vuonna 2005 syntyneitä sekä heitä nuorempia. Pelastakaa Lapset auttaa sitä vanhempia opiskelijoita saattamaan toisen asteen opintonsa loppuun.

Lisäksi tuemme joulukeräyksen varoilla perheitä, joilta puuttuu tukiverkot tai joissa vanhempien voimavarat ovat vähissä esimerkiksi sairastumisen takia. Lahjoituksien avulla näiden perheiden lapset saavat oman sporttikummin, tukihenkilön tai tukiperheen, jonka kanssa he voivat viettää aikaa ja joka auttaa perhettä arjessa. 

Keräysvaroilla rahoitetaan myös verkkonuorisotalo Netarin toimintaa. Netarissa lapset ja nuoret voivat tavata toisiaan turvallisesti verkossa sekä keskustella mieltä askarruttavista kysymyksistä luotettavan aikuisen kanssa.  

Vaikeassa elämäntilanteessa olevien lasten ja nuorten on mahdollista saada Netarissa matalalla kynnyksellä kahdenvälistä keskustelutukea siihen koulutetulta aikuiselta. Tarvittaessa nuori ohjataan Netarista muiden palveluiden piiriin. Lahjoitusten ansiosta yhä useamman nuoren kahdenväliseen keskustelupyyntöön voidaan vastata. 

Yhdessä lahjoittajien kanssa tavoitamme vuosittain jopa 45 000 lasta Suomessa. Vuonna 2020 esimerkiksi:

  • 19 932 lasta sai ruoka-apua
  • 1 524 lapsella oli oma tukiperhe
  • 718 lasta sai huolenpitoa tukihenkilöltään
  • 364 lasta harrasti liikuntaa sporttikumminsa innostamana
  • 1 331 lasta sai harrastustukea
  • 872 lasta sai oppimateriaalitukea
  • kohtasimme lapsia ja nuoria 15 998 kertaa verkkonuorisotyömme kautta.

Ilman lahjoittajiamme tämä työ ei olisi mahdollista. Kiitos, että olet mukana auttamassa lapsia ja nuoria kotimaassa.