Pohjois-Suomessa tukiperhetoiminta jatkaa kasvuaan

Pohjois-Suomessa tehdään paljon vapaaehtoistyötä lapsiperheiden hyväksi. Vuoden 2019 aikana 63 uutta perhettä tuli mukaan toimintaamme. Pohjois-Suomen aluetoimistossa toiminnassa mukana oli kaikkiaan 283 tukiperhettä vuoden 2019.

Vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden hyväksi on yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa. Lapsiperheet tai lapsettomat perheet auttavat ja tukevat toisia lapsiperheitä viranomaistyön ohella. Aluetoimistomme kautta 406 lasta sai tukiperheen vuoden 2019 aikana.

Ammatillisella tukiperhetoiminnalla ja yhteisöllisellä ryhmätoiminnalla olemme voineet auttaa pitkään jonossa olleita erityistä hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia lapsia, joille ei ollut löytynyt vapaaehtoista tukiperhettä. Yhä useampi erityistä huolenpitoa vaativa lapsi, jolle ei löydy vapaaehtoista tukiperhettä, saa ammatillisen tukiperheen tai pääsee osallistumaan yhteisölliseen ryhmätoimintaamme. Ammatilliselta tukiperheeltä ja ryhmätoimijalta vaaditaan vähintään toiselta vanhemmalta sosiaali – tai terveydenhuollon tai kasvatusalan koulutus ja heidät valmennetaan tehtävään.  Myöskään jonoon ei jää lapsia odottamaan pitkiä aikoja, kun hakemukseen reagoidaan heti tehdyllä arviolla ja palvelun oikealla ohjauksella. Vuoden 2019 aikana 14 lasta sai ammatillisen tukiperheen ja 25 lasta oli mukana yhteisöllisessä ryhmätoiminnassa.

Vuosi 2020 on käynnistynyt myös lupaavissa merkeissä; valmennusryhmiä jouduttiin lisäämään kasvavan kiinnostuksen myötä ja perheitä valmennetaan myös perhekohtaisesti. Ryhmiä toteutetaan Oulussa, Ylivieskassa ja Raahessa sekä myös Lapissa; Rovaniemellä, Tunturi-Lapin ja Länsi-Pohjan alueilla. Olemme todella iloisia ja kiitollisia tästä perheiden kiinnostuksesta toimintaamme kohtaan. Yhä useampi tukea tarvitse lapsiperhe saa itselleen tukiperheen.

Pelastakaa Lasten valmennettu tukiperhe voi helpottaa lapsen ja perheen elämää tilanteissa, joissa uusien ihmissuhteiden tarjoamaa lisätukea kaivataan. Tavallisia syitä tukiperheen hakemiseen ovat yksinhuoltajuus, vanhemman tarve omalle ajalle, perhettä kannattelevien sosiaalisten suhteiden tarve sekä vaikea elämäntilanne.