Kuulumisia Itä-Suomesta

Edunvalvoja on lapsen puolueeton edustaja

Lastensuojelussa syntyy joskus tilanteita, joissa huoltaja ei voi toimia puolueettomasti lapsen edunvalvojana. Lastensuojelulain 22 § mukaan lapselle tulee määrätä edunvalvoja, jos huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua ja samalla edunvalvojan määrääminen on tarpeellista asian selvittämiseksi tai lapsen edun turvaamiseksi.

Pelastakaa Lapset on pitkään edistänyt lastensuojelun edunvalvojatoimintaa valtakunnallisesti yhdessä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. Taustalla on lastensuojelun edunvalvojahanke (2005 – 2012). Pelastakaa Lapset on myös mukana lastensuojelun edunvalvojatoiminnan valtakunnallisissa kehittämisverkostoissa.

Jokaisessa Pelastakaa Lasten aluetoimistossa työskentelee lapsen edun arviointiin ja lasten edustamiseen perehtyneitä lastensuojelun edunvalvojia, joita voidaan hakea edustamaan lasta lastensuojeluasioissa.

Itä-Suomen aluetoimistossa edunvalvojatoiminnasta vastaa johtava sosiaalityöntekijä Jaana Tuupanen, p. 050 448 2109, jaana.tuupanen@pelastakaalapset.fi.