Vetoomus lasten suojelemiseksi konflikteilta

Joka kuudes maailman lapsista elää konfliktialueella. Tällä hetkellä lapset ovat konfliktien takia suuremmassa vaarassa kuin milloinkaan viimeisten 20 vuoden aikana.

Vaikka lapsilla ei ole osuutta konfliktien syntyyn, he joutuvat elämään väkivaltaisuuksien keskellä Syyriasta Etelä-Sudaniin, Jemenistä Kongon demokraattiseen tasavaltaan. Lapsia tapetaan, vammautetaan, raiskataan tai värvätään. Heiltä evätään apu ja sairaanhoito. Kouluja ja sairaaloita pommitetaan laajamittaisemmin kuin vuosikymmeniin.

Asioiden ei tarvitse olla näin.  Meillä on valta saada muutoksia aikaan.  Nyt on aika lopettaa lasten tappaminen.

Ole mukana lopettamassa sota lapsia vastaan

Vaadin maailman johtajia suojelemaan maailman lapsia – meidän kaikkien lapsia – aseellisten konfliktien kauhuilta. Heidän on tehtävä enemmän konfliktien ehkäisemiseksi ja väkivaltaisuuksien keskellä elävien lasten suojelemiseksi. Lapsiin kohdistuviin sotarikoksiin syyllistyneet on saatettava vastuuseen ja lapsia on autettava rakentamaan elämänsä uudelleen.

Vaadin valtioita, sotavoimia ja kaikkia toimijoita, jotka voivat vaikuttaa konfliktin vaikutuspiirissä olevien lasten elämään, sitoutumaan käytännön toimiin neljällä avainalueella

  • Lapsia ei saa asettaa hengenvaaraan: Tehokkain tapa suojella lapsia sodan kauhuilta on estää sota.  On panostettava rauhanturvaamiseen, konfliktien ehkäisemiseen sekä asevoimien kouluttamiseen siitä, kuinka pitää lapset turvassa konflikteissa.
  • Kansainvälistä oikeutta ja sääntöjä on noudatettava: Kaikkien valtioiden ja toimijoiden tulisi noudattaa kansainväliseen oikeuteen perustuvia sitoumuksiaan, ja niiden tulee hyväksyä julistus turvallisten koulujen puolesta (Safe Schools Declaration), Pariisin sitoumus ja Pariisin periaatteet.  Valtioiden ja aseellisten ryhmien on sitouduttava välttämään räjähtävien aseiden käyttöä asutuilla alueilla.
  • Rikkomuksiin syyllistyneet on saatettava vastuuseen: Tarvitsemme pikaisesti tehokkaampia seuranta- ja raportointimekanismeja siviilivahinkoja ja lapsiuhreja varten, sekä vahvempia oikeusjärjestelmiä, joissa käsitellään lapsen oikeuksien rikkomuksia konflikteissa.
  • Lasten pirstoutunut elämä on rakennettava uudelleen: Lasten tulevaisuuden turvaaminen on oltava jälleenrakentamisen keskiössä ja rahoitus tälle toiminnalle on turvattava. Lapsille on varmistettava tukea, jotta he pääsevät takaisin normaaliin elämään kiinni. Lapsille on myös tarjottava psykososiaalista tukea. Paikallisia mielenterveyshoitajia on koulutettava tarjoamaan tukea erityisesti lapsille.

Allekirjoituksia nyt: 3035

0
2500
5000

Lahjoita hätäapua lapselle

Auta lasta sodan jaloissa - jo 30 euron lahjoituksellasi lapsi saa vettä ja ruokaa kuukaudeksi.