Vetoomukset

Vetoomus: Ei aseita Jemenissä sotiville

Suomen asevienti Jemenin sodan osapuolille on lopetettava

Jemenissä on meneillään maailman pahin humanitaarinen kriisi. Nälänhätä uhkaa 5 miljoonaa lasta. Jemenin lapset kärsivät eniten maassa jatkuvasta sodasta. Myös Suomi on aseistanut sodan osapuolia.

Sotatarvikkeiden viennin jatkaminen Jemenin sodan osapuolille auttaa ylläpitämään konfliktia ja samalla tarjoaa hiljaisen hyväksynnän lapsiin kohdistuville hyökkäyksille.

Allekirjoita vetoomus

Vetoomus lasten suojelemiseksi konflikteilta

Joka kuudes maailman lapsista elää konfliktialueella. Tällä hetkellä lapset ovat konfliktien takia suuremmassa vaarassa kuin milloinkaan viimeisten 20 vuoden aikana.

Vaikka lapsilla ei ole osuutta konfliktien syntyyn, he joutuvat elämään väkivaltaisuuksien keskellä Syyriasta Etelä-Sudaniin, Jemenistä Kongon demokraattiseen tasavaltaan. Lapsia tapetaan, vammautetaan, raiskataan tai värvätään. Heiltä evätään apu ja sairaanhoito. Kouluja ja sairaaloita pommitetaan laajamittaisemmin kuin vuosikymmeniin.

Asioiden ei tarvitse olla näin.  Meillä on valta saada muutoksia aikaan.  Nyt on aika lopettaa lasten tappaminen.

Allekirjoita vetoomus