Eurooppaan hakeutuu yhä enemmän turvapaikanhakijoita ja siirtolaisia. Nämä lapset, nuoret ja aikuiset lähtivät vaaralliselle matkalleen paetessaan sotaa, vainoa ja väkivaltaa tai äärimmäistä köyhyyttä ja kurjuutta. He hakevat turvapaikkaa ja parempaa elämää. Kaikki eivät ole päässeet perille.

Pelastakaa Lapset auttaa lapsia ja heidän perheitään konflikteista kärsivissä maissa, pakoreittien varrella sekä pakolaisia vastaanottavissa maissa, myös Euroopassa. Esimerkiksi Syyriassa ja lähialueiden maissa suojelemme lapsia, varmistamme heidän koulunkäyntinsä jatkumisen sekä huolehdimme, että lapset saavat tarvitsemaansa terveydenhoitoa. Jaamme perheille myös ruokaa, hygieniatarvikkeita ja vaatteita.

Euroopassa ylläpidämme lapsiystävällisiä tiloja vastaanottokeskuksissa sekä välitämme perheille tietoa turvapaikan hakemisesta. Erityistä tukea annamme niille lapsille, jotka ovat saapuneet Eurooppaan ilman vanhempiaan tai sukulaisiaan.

Maailman köyhimmissä maissa edistämme lasten ja heidän perheidensä elinoloja ja oikeuksien toteutumista, jottei heidän tarvitsisi jättää kotejansa ja maataan ihmisarvoisen elämän toivossa.

Turvapaikka- ja kotouttamistyö

Pelastakaa Lapset auttaa kotimaassa Suomeen tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita ja pakolaisia.  Ilman apua ja tukea näillä lapsilla on riski syrjäytyä, joutua suojelun puutteessa vaaroihin ja kokea edelleen menetyksiä.

  1. Olemme perustaneet yksin maahan tulleille ja Suomesta turvapaikan saaneille nuorille tukiasuntolan Espooseen sekä perheryhmäkodin Ouluun. Pyrimme yksiköissämme vastaamaan myös lasten lastensuojelullisiin tarpeisiin. Lisäksi hankimme  arjen tarvikkeita lapsille ja nuorille. Arvioimme ja tarvittaessa järjestämme lapsille ja nuorille esimerkiksi kriisiapua, tilanteen tasaannuttua muuta kuntouttavaa hoitoa ja ylläpidämme vertaisryhmätoimintaa.
  2. Ylläpidämme lapsiystävällisiä tiloja vastaanottokeskuksissa. Lapsiystävällinen tila osana vastaanottokeskusta varmistaa, että lapsilla on paikka, jossa he voivat leikkiä ja toimia, ja jossa heillä on ympärillä turvallisia aikuisia, joilla on kyky kohdata ja kuunnella. Huolehdimme lapsista, koulutamme vapaaehtoiset, varustamme tilat ja ylläpidämme toimintaa. Lapsiystävällisessä tilassa lapsilla on mahdollisuus turvalliseen arkeen turvallisten, kannattelevien aikuisten seurassa. 50 eurolla voimme hankkia yhden päivän perustarvikkeet, kuten vaippoja, välipaloja, askartelutarvikkeita. Viidellä eurolla voimme hankkia yhden väriliitupakkauksen.
  3. Vapaaehtoisemme toimivat pakolaislasten ja -perheiden hyväksi vastaanottokeskuksissa ja kotoutumisvaiheessa oleskeluluvan saamisen jälkeen monin tavoin: järjestämme tukihenkilötoimintaa, vertaisryhmiä ja yhdistyksemme toimivat paikallisina auttajina: ne ovat valmiita järjestämään esimerkiksi vaatekeräyksiä. Lahjoittajat varmistavat, että voimme valmentaa ja ohjata vapaaehtoisiamme, järjestää tapahtumia lapsille ja heidän perheilleen.
  4. Valmennetut Sporttikummit järjestävät liikuntatuokioita lasten kanssa. Varmistamme, että turvapaikanhakijoina tulevilla lapsilla on mahdollisuus liikkua ja harrastaa. Hankimme lahjoitusvaroin harrastusvälineitä ja ohjaamme lapsia harrastusten pariin, kuten harrastusseuroihin, järjestämme liikuntatapahtumia jne. Yhden jalkapallon voimme hankkia 10 eurolla.
  5. Varaudumme hankkimalla lahjoitusvaroin materiaaleja ja tarvikkeita nopeasti pystytettäviä liikkuvia tai tilapäisiä lapsiystävällisiä tiloja varten. Esimerkiksi ensiapulaukku 30 euroa, lämmin viltti vauvalle 15 euroa, välipalatarvikkeita kuten mehua ja hedelmiä yhdelle lapselle, 5 euroa. Olemme valmiita perustamaan liikkuvia tai tilapäisiä lapsiystävällisiä tiloja silloin, kun avun tarve on suuri, sinne missä tarvitaan.
  6. Edistämme yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa yksin maahan tulleiden lasten mahdollisuutta perhehoitoon.

Tukiperhe kotouttaa

Toteutamme Tukiperhe kotouttaa-tukiperhetoimintaa alaikäisinä ilman huoltajaa maahan tulleille ja oleskeluluvan saaneille noin 15-21-vuotiaille nuorille. Tukiperhe kotouttaa-toimintamme on valtakunnallista. Vapaaehtoiset tukiperheet ovat nuorten tukena sekä auttavat heitä uudessa elämänvaiheessa. Nuori vierailee tukiperheen luona tai tapaa tukiperhettä muuten säännöllisesti ja yhdessä sovitusti muutaman kerran kuukaudessa. Tukiperhe auttaa nuorta kotoutumaan sekä muodostamaan sosiaalisia suhteita ja linkkejä suomalaiseen yhteiskuntaan.