Eurooppaan hakeutuu yhä  enemmän turvapaikanhakijoita ja siirtolaisia. Nämä lapset, nuoret ja aikuiset lähtivät vaaralliselle matkalleen paetessaan sotaa, vainoa ja väkivaltaa tai äärimmäistä köyhyyttä ja kurjuutta. He hakevat turvapaikkaa ja parempaa elämää. Kaikki eivät ole päässeet perille.

Pelastakaa Lapset auttaa lapsia ja heidän perheitään konflikteista kärsivissä maissa, pakoreittien varrella sekä pakolaisia vastaanottavissa maissa, myös Euroopassa. Esimerkiksi Syyriassa ja lähialueiden maissa suojelemme lapsia, varmistamme heidän koulunkäynnin jatkumisen sekä huolehdimme, että lapset saavat tarvitsemaansa terveydenhoitoa. Jaamme perheille myös ruokaa, hygieniatarvikkeita ja vaatteita.

Euroopassa ylläpidämme lapsiystävällisiä tiloja vastaanottokeskuksissa sekä välitämme perheille tietoa turvapaikan hakemisesta. Erityistä tukea annamme niille lapsille, jotka ovat saapuneet Eurooppaan ilman vanhempiaan tai sukulaisiaan.

Maailman köyhimmissä maissa edistämme lasten ja heidän perheiden elinoloja ja oikeuksien toteutumista, jottei heidän tarvitsisi jättää kotinsa ja maansa ihmisarvoisen elämän toivossa.

Työmme kotimaassa

Pelastakaa Lapset auttaa kotimaassa Suomeen tulleita turvapaikanhakijalapsia.  Ilman apua ja tukea näillä lapsilla on riski syrjäytyä, joutua suojelun puutteessa vaaroihin ja kokea edelleen menetyksiä.

1. Olemme perustaneet alaikäisyksiköt Espooseen ja Ouluun ilman huoltajaa tulleille alaikäisille yhteistyössä Maahanmuuttoviraston kanssa. Lahjoitusvaroin pyrimme yksiköissämme vastaamaan myös lasten lastensuojelullisiin tarpeisiin. Lisäksi hankimme lahjoitusvaroin arjen tarvikkeita lapsille ja nuorille. Esimerkiksi 40 eurolla voimme hankkia koulurepun ja kynäpenaalin koululaiselle. Arvioimme ja tarvittaessa järjestämme lapsille ja nuorille esimerkiksi kriisiapua, tilanteen tasaannuttua muuta kuntouttavaa hoitoa ja ylläpidämme vertaisryhmätoimintaa.

2. Olemme perustaneet lapsiystävällisiä tiloja vastaanottokeskuksiin. Lapsiystävällinen tila osana vastaanottokeskusta varmistaa, että lapsilla on paikka, jossa he voivat leikkiä ja toimia, ja jossa heillä on ympärillä turvallisia aikuisia, joilla on kyky kohdata ja kuunnella. Toiminta on mahdollista vain lahjoitusvaroin. Huolehdimme lapsista, koulutamme vapaaehtoiset, varustamme tilat ja ylläpidämme toimintaa. Lapsiystävällisessä tilassa lapsilla on mahdollisuus turvalliseen arkeen turvallisten, kannattelevien aikuisten seurassa. 50 eurolla voimme hankkia yhden päivän perustarvikkeet, kuten vaippoja, välipaloja, askartelutarvikkeita. Viidellä eurolla voimme hankkia yhden väriliitupakkauksen.

3. Vapaaehtoisemme toimivat pakolaislasten ja perheiden hyväksi vastaanottokeskuksissa ja kotoutumisvaiheessa oleskeluluvan saamisen jälkeen monin tavoin: järjestämme tukihenkilö- ja ystäväperhetoimintaa, vertaisryhmiä ja yhdistyksemme toimivat paikallisina auttajina: ne ovat valmiita järjestämään esimerkiksi vaatekeräyksiä. Lahjoittajat varmistavat, että voimme valmentaa ja ohjata vapaaehtoisiamme, järjestää tapahtumia lapsille ja heidän perheilleen.

4. Valmennetut Sporttikummit järjestävät liikuntatuokioita lasten kanssa. Varmistamme, että turvapaikanhakijoina tulevilla lapsilla on mahdollisuus liikkua ja harrastaa. Hankimme lahjoitusvaroin harrastusvälineitä ja ohjaamme lapsia harrastusten pariin, kuten harrastusseuroihin, järjestämme liikuntatapahtumia jne. Yhden jalkapallon voimme hankkia 10 eurolla.

5. Lasten pelastusjoukot ovat valmiita auttamaan. Rekrytoimme ja valmennamme vapaaehtoisia. Varaudumme hankkimalla lahjoitusvaroin materiaaleja ja tarvikkeita nopeasti pystytettäviä mobiileja lapsiystävällisiä tiloja varten. Esimerkiksi ensiapulaukku 30  euroa, lämmin viltti vauvalle 15  euroa, välipalatarvikkeita kuten mehua ja hedelmiä  yhdelle lapselle, 5 euroa. Olemme valmiita perustamaan mobiileja lapsiystävällisiä tiloja silloin, kun avun tarve on suuri, sinne missä tarvitaan.

6. Edistämme yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa yksin maahan tulleiden lasten mahdollisuutta perhehoitoon.