Lapset ja digitaalinen media

Ohjeita lapsille, nuorille ja vanhemmille

  • Lapsi ja nuori: toimi näin jos sinua uhkaillaan seksuaalisten kuvien tai videon jakamisella:

  • Vanhemmat: Lapset tarvitsevat selkeää tietoa ja käytännön ohjeistusta, miten kohdata digitaalisessa mediassa esitetyt pyynnöt seksuaalisiin mediasisältöihin liittyen

  1. Lapset oppivat tekniikan käytön hetkessä, mutta eivät automaattisesti sitä, miten digitaalisessa mediassa toimitaan turvallisesti. Meillä ei ole diginatiiveja vaan lapset tarvitsevat tietoa ja ohjeistusta. Tässä vanhemmilla on suuri vastuu.
  2. Vanhempien ja huoltajien on tärkeä käydä lastensa kanssa keskustelua seksuaalissävytteisten viestien ja kuvien ottamiseen ja uudelleen lähettämiseen liittyvistä riskeistä.
  3. Lasta pitää opastaa mikä on sallittua ja mikä voi olla riski tai jopa laitonta. Ennakointi auttaa toimimaan ja lapsen kanssa on aina helpompi keskustella ennen mahdollisia ongelmatilanteita.