Lapset ja rasismin kohtaaminen

Rasistiset teot eivät kohdistu yksinomaan häirinnän kohteeksi joutuneeseen lapseen, vaan myös lapsen läheisiin, lähiyhteisöön ja laajasti ajatellen koko yhteiskuntaan.

Pienillä teoilla on merkitys

Suurin osa meistä on tietoinen oikeasta ja väärästä ja jokainen voi omalla toiminnallaan lisätä ihmisten välistä tasa-arvoa. Se mitä ihmisiltä yleensä puuttuu, on rohkeus puolustaa heikompia ja toimia havaittaessa lapseen kohdistuvaa rasistista häirintää tai muuta vääryyttä.

Ihmisten kyky tehdä pahaa heikommille ja puolustuskyvyttömille lapsille avaa ikkunan maailmaan, mihin yleensä ei haluta katsoa. Lapsen joutuessa esimerkiksi oman ihonvärinsä, kulttuurisen, uskonnollisen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvien erityispiirteidensä johdosta häirinnän kohteeksi, teko ei kohdistu ainoastaan lapseen vaan vaikutukset leviävät laajasti.

Heikompien ja haavoittuvimpien lapsien suojeleminen on meidän jokaisen vastuulla, eikä silmien sulkeminen auta. Jokaisen on hyvä tarkkailla myös omaa kielenkäyttöään lasten seurassa sekä pyrkiä tiedostamaan omia mahdollisia sisäistettyjä stereotypioita, ennakkoluuloja sekä mahdollista ”sisäistettyä rasismia”. Suuretkin muutokset lähtevät lopulta aina yksilötasolta.

Jos joudut tilanteeseen, missä näet lapseen kohdistuvaa häirintää, pelottelua tai rasistista puhetta reagoi tapahtuneeseen ja auta.

  • Nimeä rasistinen puhe tai häirintä: ”Tuo oli todella ikävästi sanottu/tehty, tuo on rasismia”
  • Kysy lapselta: ”Oletko kunnossa?” Kerro lapselle, että sinä et ainakaan ajattele samalla tavalla kuin kyseinen häiritsijä. Sano, että teko oli sinusta ilkeä.
  • Tee rasismi näkyväksi mahdollisesti ympärillä oleville ihmisille puhumalla niin kovaa että muut tapahtuman nähneet ihmiset kuulevat sen.
  • Pysy rauhallisena, sillä omalla rauhallisella käytöksellä rauhoitat myös häirinnän kohteeksi joutunutta lasta.
  • Jos lapsi on yksin tilanteessa ilman aikuista niin varmista, että lapsi pääsee turvallisesti pois tilanteesta.
  • Hätätilanteessa soita 112.

Suuri osa rasismista tapahtuu verkossa: sosiaalisessa mediassa, videopelien chateissa ja uutisten kommenteissa. Verkossa aikuinen voi puuttua rasistiseen kielenkäyttöön samalla tapaa kuin muuallakin.

Katso myös sähköinen R-kirja rasismista ja siihen puuttumisesta.