Yhteisvastuu 2020 tukee vanhemmuutta Suomessa ja maailman katastrofialueilla

Yhteisvastuu 2020 tekee ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tukemalla vanhemmuutta Suomessa ja maailman katastrofialueilla. Presidentti Sauli Niinistö avasi keräyksen sunnuntaina 2.2.2020.

Suomessa vanhemmuutta tukevat yhteisvastuuvaroilla Pelastakaa Lapset ry ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto yhteisvoimin. Maailman katastrofialueille avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Kun vanhempi voi hyvin, lapsi voi hyvin

Tutkimusnäyttö osoittaa, että vanhemman yksinäisyys, stressi ja sosiaalisen tuen puute ovat riskitekijöitä lapsen myönteiselle kehitykselle. Monien vanhempien kokemus on, että he saavat liian vähän sosiaalista tukea ja huonosti apua vanhemmuuteen liittyviin haasteisiin. Vanhempien stressiin liittyvät tutkimukset osoittavat, että sosiaalinen tuki tukee koko perheen terveyttä erityisesti silloin, kun vanhemmilla on haasteita arjessa.

Lähes kaikki vanhemmat kaipaavat tukea lapsiperhepalvelujen ammattilaisilta, mutta tuen tarve jää usein kertomatta. Näin on etenkin silloin, kun tuen tarve liittyy vanhemman omaan jaksamiseen.

Tukea vanhemmille

40 prosenttia nyt kerättävän Yhteisvastuun tuotosta jää Suomeen, josta puolet käytetään vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta vahvistaviin tukitoimiin eri puolilla Suomea. Vuoden 2021 alusta käynnistyvät tukitoimet toteutetaan yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimesta.

Tuotettava tuki voi olla esimerkiksi vertaistukea vanhemmalle, perheen yhteinen harrastusmahdollisuus tai luotettavan aikuisen tuki kuormittuneille perheille. Yksi suurimmista vanhemmuuden haasteista on yksinäisyys. Yhteisvastuuvaroilla halutaan luoda paikkoja, joissa myös lasten ja perheiden keskinäinen tuki vahvistuu. Monista arjen haasteista selviää toimivien verkostojen avulla ja ystävien sekä läheisten tuella.

Osallistu Yhteisvastuukeräykseen

#yhteisvastuu
#sinäriität2020
#minäkannanyhteisvastuuta

www.yhteisvastuu.fi