Vetoomus maailman johtajille

Jokaisella lapsella on oikeus lapsuuteen – ajanjaksoon, jolloin voi leikkiä, kasvaa, kehittyä, tuntea turvaa ja kokea suojelua.

Mutta olemme nyt tienristeyksessä ja lähdössä väärään suuntaan.

Sinä voit vaikuttaa! Puolusta lasten oikeutta lapsuuteen ja allekirjoita vetoomus, joka luovutetaan syyskuussa Suomen hallitukselle sekä maailman päättäjille YK:n yleiskokouksen yhteydessä

Maailmassa on vähintään 700 miljoonaa lasta ja ehkä vielä satoja miljoonia lapsia enemmän, joiden lapsuus on loppunut ennenaikaisesti. Tärkeimpiä syitä lapsuuden loppumiseen ovat heikko terveys, konfliktit, väkivalta, lapsiavioliitot, teiniraskaudet, aliravitsemus, koulutuksen ulkopuolelle jääminen sekä lapsityö.

Maailma on nyt kääntämässä selkänsä miljoonille lapsille, vain sen perusteella keitä he ovat ja missä asuvat. Lapsuus ei lopu sattumalta, vaan se on seurausta valinnoista, jotka joko laiminlyönnin tai suunnittelun tuloksena jättävät lapset ulkopuoliseksi – keskeinen tekijä lapsuuden menetyksessä on riittämätön, tehoton ja epätasa-arvoinen julkinen investointi lapsiin.

Meidän täytyy muuttaa tämä suunta. Siksi vaadimme Suomen valtiota ja kaikkia maailman maita varmistamaan, että kaikkien lasten oikeus täyteen lapsuuteen toteutuu.

Erityisesti pyydämme valtioiden hallituksia:

  1. Lisäämään ja parantamaan lapsiin käytettyjä julkisia investointeja ja varmistamaan, että palveluiden maksut eivät ole este niiden hyödyntämiselle
  2. Muuttamaan ne lait ja toimintatavat, jotka varastavat lapsilta lapsuuden
  3. Varmistamaan taloudellisen vähimmäisturvan kaikille lapsille
  4. Varmistamaan, että lapset pääsevät osallistumaan päätöksentekoon

Yhdessä olemme vahvoja. Toimitaan yhdessä lasten puolesta ja varmistetaan, että yhdeltäkään lapselta ei enää varasteta lapsuutta.

Yksityinen: Allekirjoita vetoomus

Uskon, että kaikilla lapsilla on oikeus lapsuuteen – ajanjaksoon, jolloin voi leikkiä, kasvaa, kehittyä, tuntea turvaa ja kokea suojelua. Nyt on aika muuttaa suuntaa. Jos emme toimi nyt yhdessä, miljoonilta lapsilta varastetaan lapsuus. Pyydän Suomen valtioita ja kaikkia maailman johtajia lisäämään ja parantamaan julkisia investointeja lapsiin, koska kaikilla lapsilla on oikeus lapsuuteen.

Uskon, että kaikilla lapsilla on oikeus lapsuuteen – ajanjaksoon, jolloin voi leikkiä, kasvaa, kehittyä, tuntea turvaa ja kokea suojelua.

Nyt on aika muuttaa suuntaa. Jos emme toimi nyt yhdessä, miljoonilta lapsilta varastetaan lapsuus.

Pyydän Suomen valtioita ja kaikkia maailman johtajia lisäämään ja parantamaan julkisia investointeja lapsiin, koska kaikilla lapsilla on oikeus lapsuuteen.

Allekirjoituksia nyt: 731

0
250
500