Syrjityt tytöt – mitä teemme?

Tyttöjen syrjintä on ihmisoikeuskysymys, mutta siitä kärsii tyttöjen itsensä lisäksi myös koko muu yhteiskunta. Jos tytöille ei anneta mahdollisuutta kouluttautua, ansaita elantoaan tai sanoa mielipidettään, he eivät voi myöskään osallistua yhteiskunnan ja talouden kehittämiseen ja muuttamiseen.

Maailma, jossa tyttöjenkin ihmisoikeudet toteutuvat, on mahdollinen – sen osoittaa esimerkiksi viime vuosina saavutettu edistys tyttöjen koulunkäynnissä. Muutos ei tapahdu itsestään, vaan tarvitaan niin tyttöjä, poikia kuin heidän vanhempiaankin, paikallisia yhteisöjä, valtioita sekä avunantajia, jotta tyttöjen asemaa voitaisiin parantaa.

Pelastakaa Lapset keskittyy työssään auttamaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia lapsia. Tytöt ovat maailmassa poikia heikommassa asemassa, joten heidän tukemisensa kuuluu osana kaikkeen toimintaamme.

Me myös vaadimme hallituksia ja avunantajia tekemään tytöille kolme lupausta:

  • varmistamaan oikeudenmukaisen rahoituksen
  • tasa-arvoisen kohtelun sekä
  • vastuullisen hallinnon

Hallitusten pitäisi ohjata lisää julkisia varoja etenkin tyttöjen aseman parantamiseen esimerkiksi veronkeruuta tehostamalla. Takaamalla jokaiselle perheelle lapsilähtöinen sosiaaliturva voitaisiin varmistaa, etteivät tytöt keskeytä koulua, mene naimisiin tai jää ilman kunnon ravintoa köyhyyden vuoksi.

Myös tyttöjä koskeva lainsäädäntö kaipaa päivittämistä. Maailmassa on vielä noin 30 maata, joissa lapset saavat mennä naimisiin 14–15-vuotiaina vanhempien suostumuksella. Myös syntymärekisteröinnin tekeminen pakolliseksi parantaisi tyttöjen asemaa ja varmistaisi, etteivät he jää näkymättömiin. Pelkät lait eivät riitä, vaan haitallisia sukupuolinormeja, asenteita ja perinteitä on muutettava. Tytöille on taattava oikeus myös seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin.

Muutoksen aikaansaamiseksi myös tyttöjen oma ääni on saatava kuuluviin. Hallitusten on lisättävä tyttöjen mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoprosesseihin ja heitä koskeviin kysymyksiin. Esimerkiksi lasten oikeuksien kerhot, joita Pelastakaa Lapset tukee useissa maissa, voivat olla paikkoja, joissa tytöt saavat tietoa oikeuksistaan ja oppivat puolustamaan niitä. Myös naisjohtajat, kuten naispuoliset parlamentaarikot, voivat auttaa tyttöjä olemalla roolimalleja. Teemme vaikuttamistyötä kaikilla tasoilla pienistä tytöistä ja pojista valtionpäämiehiin ja uskonnollisiin johtajiin, jotta maailma muuttuisi.

Tule mukaan auttamaan syrjittyjä tyttöjä!