Lapset paossa – mitä teemme?

Pelastakaa Lapset auttaa lapsia ja heidän perheitään konflikteista kärsivissä maissa, pakoreittien varrella sekä pakolaisia vastaanottavissa maissa, myös Suomessa.

Apumme on tavoittanut esimerkiksi yli 2,6 miljoonaa lasta Syyriassa ja sen lähialueilla kuten Libanonissa, Jordaniassa, Irakissa ja Egyptissä. Toimitamme hädänalaisille muun muassa ruokaa, vettä, peittoja ja vaatteita. Tuemme myös terveyskeskusten jälleenrakentamista ja toimintaa. Panostamme erityisesti lasten suojeluun ja koulunkäynnin tukemiseen. Autamme Eurooppaan paenneita syyrialaisia muiden pakolaisten ja siirtolaisten rinnalla muun muassa Italiassa, Kreikassa ja Balkanin alueella.

Lisäksi vaikutamme päätöksentekijöihin Suomessa, EU:ssa ja kansainvälisesti, jotta kodeistaan pakoon lähteneiden lasten oikeudet toteutuvat – ovat he pakolaisia omassa maassaan, naapurimaissa, Suomessa tai EU-alueella. EU on rakentamassa muureja, kun pitäisi suojella haavoittuvimpia ja aktiivisesti puolustaa lapsen oikeuksia lähtömaissa, matkalla ja Euroopassa. Huomion tulisi olla myös pakolaisuuden syihin vaikuttamisessa: parantamalla köyhimpien maiden perheiden toimeentuloa,  sosiaaliturvan lapsilähtöisyyttä ja lastensuojelujärjestelmää vakautetaan yhteiskuntia kestävästi,  jottei lasten ja heidän perheidensä tarvitse jättää kotiaan ihmisarvoisen elämän toivossa.

Pakoon joutuneet lapset kokevat fyysistä ja psyykkistä stressiä, joka vaikuttaa heidän kehitykseensä, terveyteensä ja mieleensä. Panostaminen varhaiskasvatukseen ja opetukseen vähentää näitä negatiivisia vaikutuksia.

Paossa oleville lapsille tulisi

  • Taata, että jokainen paossa oleva lapsi pääsee opetuksen piiriin eikä joudu olemaan pois koulusta kuukautta pidempää aikaa.
  • Mahdollistaa pääsy varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
  • Taata lapsen oikeudet vastaanottojärjestelmässä, turvapaikanhakemuksen käsittelyssä ja perheenyhdistämisissä sekä mahdollisissa kielteisissä päätöksissä ja palautuksissa
  • Luvata pitää kiinni kansainvälisten ihmisoikeus- ja pakolaissopimusten periaatteista ja aktiivisesti tehdään työtä periaatteiden toteutumiseksi.

Suurimman vastuun pakolaisista kantavat jo valmiiksi köyhät maat. Suomen ja muiden rikkaiden maiden tulisi auttaa pakolaisia eniten vastaanottavia maita sekä tukea yhteisöjä huolehtimaan toimintakyvystään.

Vaikutamme kaikkiin toimijoihin, että pakolaisuuteen löydetään kestäviä ratkaisuja. Esimerkiksi vanhempien pääsy lailliseen työhön ja yrittäjyyteen vähentää haitallista lapsityötä. Rahoittajien tulisi kehittää lapsiystävällistä sosiaaliturvaa osana humanitaarista apua ja etsiä uusia tapoja tukea pakolaisia ja heidän oikeuksiaan pitkittyneissä kriiseissä.

Tule mukaan auttamaan kodeistaan paenneita lapsia!