Äärimmäinen köyhyys – mitä teemme?

Köyhyys syrjäyttää lapsia – ja yhteiskunnan syrjityt ryhmät kuten etniset vähemmistöt ovat kaikista köyhimpiä. Sen vuoksi on vaikutettava talouden rakenteisiin mutta myös köyhyyttä aiheuttavaan syrjintään.

Lapsen oikeuksien sopimuksessa sanotaan, että valtioiden on huolehdittava riittävistä julkisista varojen käytöstä lapsiin. Yhtäkään lasta ei jätetä –kampanjassa vetoamme, että lapsille keskeiset peruspalvelut rahoitetaan julkisista varoista oikeudenmukaisesti ja riittävästi. Järjestelmän toimivuutta on myös arvioitava: estävätkö erilaiset maksut esimerkiksi koulutuksessa tai terveydenhuollossa köyhimpien lasten pääsemisen palvelujen piiriin. Kaikkien lasten ja perheiden perustoimeentulo on turvattava myös erilaisten kriisien kuten luonnonkatastrofien tai vanhemman kuoleman iskiessä perheeseen.

Toimiva sosiaaliturva takaa köyhimmille toimeentulon juuri tällaisten yllättävien kriisien aikana. Olemme pitkään kehittäneet lapsilähtöistä sosiaaliturvaa Intiassa, Bangladeshissa ja Nepalissa. Lasten köyhyyttä ja haavoittuvaisuutta vähennetään varmistamalla, että lapsiin panostetaan riittävästi ja tarkoituksenmukaisesti sekä sosiaaliturvajärjestelmässä että perheen tasolla.

Samalla kun edistetään perheiden mahdollisuuksia hyödyntää jo olemassa olevia sosiaaliturvan muotoja, lisätään kaikkien lasten hyvinvoinnista vastaavien aikuisten, kuten vanhempien, päättäjien ja viranomaisten ymmärrystä lasten tarpeista ja oikeuksista. Yhteistyössä eri viranomaisten ja paikallisyhteisöjen kanssa tehostamme olemassa olevia tukimuotoja ja kehitämme niiden avoimuutta ja vastuullisuutta.

Etelä-Aasiassa toteutetun Lapsilähtöinen sosiaaliturva -ohjelman vaikutukset on arvioitu. Riippumattoman tahon toteuttamassa selvityksessä todetaan, että sosiaaliturvalla voidaan tehokkaasti ehkäistä muun muassa lasten joutumista haitalliseen työhön sekä syrjäytymistä.

Suomen Pelastakaa Lasten Lapsilähtöinen sosiaaliturva -ohjelma on saanut kansainvälisen Pelastakaa Lasten niin kutsutun ”Signature Program” -statuksen. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmamme katsotaan olevan globaali esimerkki tehokkaasta ja laajamittaisia myönteisiä vaikutuksia tuottavasta toiminnasta. Kansainvälisen Pelastakaa Lasten tavoitteena on ottaa laajamittaisesti käyttöön kehittämiämme toimintamalleja, -menetelmiä sekä hyviksi todettuja käytäntöjä muissa maissa. Aiomme myös laajentaa lapsilähtöistä sosiaaliturvaa Afrikkaan uudessa ohjelmassamme 2017 alkaen.

Tule mukaan auttamaan äärimmäisessä köyhyydessä eläviä lapsia!