Lapset paossa – mistä on kyse?

Maailmassa on ennätysmäärä kodeistaan paenneita ihmisiä sitten toisen maailmansodan, runsaat 65 miljoonaa. Noin puolet heistä on lapsia. Kriisien pitkittyessä pakolaisperheet joutuvat elämään vuosikausia väliaikaisissa asuinpaikoissa ilman peruspalveluja tai työlupaa.

Ei ole harvinaista, että pakolaisuus kestää koko lapsuuden ajan: tällä hetkellä pakolaisena ollaan keskimäärin 17 vuotta.

Miksi ihmiset lähtevät kodeistaan?

Pakolaisuuteen ja siirtolaisuuteen ei ole vain yhtä syytä. Konfliktit, vaino, luonnonkatastrofit, ympäristöongelmat ja köyhyys – tai kaikkien näiden yhdistelmä – ajavat ihmisiä liikkeelle ympäri maailman.

Lähtöpäätöksiä eivät tee vain aikuiset, vaan yhä useammin pakosalle lähtee lapsi tai nuori ilman vanhempiaan. Viime vuonna EU:sta turvapaikkaa yksin hakevien lasten määrä lähes nelinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Välimeren ylittää tänäkin vuonna ennätysmäärä yksin tulleita lapsia.

Esimerkiksi Afrikan sarvessa tehdyn tutkimuksen mukaan lapset ja nuoret lähtevät usein matkaan heihin kohdistuvan väkivallan, työ- ja koulutusmahdollisuuksien puutteen ja tyttöjen tapauksessa epätasa-arvon takia.

Mitä kauemmas he matkustavat, sitä vähemmän heillä on esimerkiksi kielitaitoa tai kontakteja, joiden avulla suojella itseään, ja sitä suuremmassa riskissä he ovat.

Miksi juuri lapset ovat vaarassa?

Oman kodin jättäminen on riski kaikenikäisille, mutta lapset ja nuoret ovat erityisen suuressa vaarassa, koska heidän kehityksensä on vielä kesken. Usein pakolaiset jäävät ilman peruspalveluita, kuten koulutusta tai terveydenhuoltoa, mikä vaikuttaa lapsiin ja nuoriin erityisen tuhoisasti.

Mitä Pelastakaa Lapset tekee?