Lapsiköyhyys Suomessa – mistä on kyse?

Suomessa asuvista lapsista noin 160 000 lasta uhkaa köyhyys ja siihen liittyvät riskit syrjäytyä.[1]

Köyhyyttä aiheuttaa ensisijaisesti perheen työikäisten jäsenten työttömyys, vajaatyöllisyys ja kotitalouden pienituloisuus. Köyhillä perheillä on heikommat mahdollisuudet kuluttaa ja osallistua yhteiskunnan taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin toimintoihin.

Lasten elämässä köyhyys ilmenee eriarvoisena asemana suhteessa ikätovereihinsa. Tämä tarkoittaa puutetta riittävästä ravinnosta, vaatetuksesta ja terveydenhuollosta tai koulunkäynnin katkeamista peruskoulun jälkeen.

Köyhyys muuttaa lapsen koko elämää: se rajoittaa harrastamista ja vapaa-aikaa, kaventaa tulevaisuuden mahdollisuuksia, vaikuttaa kaveri- ja perhesuhteisiin sekä käsitykseen itsestä osana yhteisöä.

Köyhyys muokkaa lasten kaverisuhteita ja altistaa kiusaamiselle. Ryhmän ulkopuolisuudella, kuten syntymäpäiviltä tai kouluretkiltä poisjäämisellä on pitkäkestoiset vaikutukset lapsen hyvinvoinnin ja terveen itsetunnon kehityksessä.

Lapsuus on aikaa, jolloin luodaan perusta loppuelämän hyvinvoinnille. Köyhyydessä kasvavilla lapsilla on vähemmän mahdollisuuksia hankkia itselleen ne taidot ja kyvyt, joilla päästä aikuisena pois köyhyydestä ja tulla aktiiviseksi osaksi hyvinvoivaa yhteiskuntaa.

Köyhän perheen lapset kantavat lisäksi usein läpi elämänsä syyllisyyden taakkaa oman olemassaolonsa kustannuksista, ja pyrkivät suojelemaan vanhempiaan lisähuolilta.

Lue lisää:

Lapsuudelle arvo. Lapsiköyhyysraportti. Pelastakaa Lapset ry. 2015.

Lapsen ääni 2018 -raportti: Lasten kokemuksia vähävaraisuudesta ja kiusaamisesta kouluympäristöstä. Pelastakaa Lapset ry 2018.

Entten tentten pelistä pois! Lapsen ääni 2015 -raportti lasten kokemuksia köyhyydestä ja osallisuudesta. Pelastakaa Lapset ry

Eväitä Elämälle -ohjelman raportti  2015. Pelastakaa Lapset ry

[1] EU:n köyhyys- ja syrjäytymisriskiä kuvaavaa AROPE-inidikaattorin mukaan 14,9 %:lla eli noin 160 000 Suomessa asuvalla lapsella oli köyhyyden ja syrjäytymisen riski vuonna 2015.

Lisätietoja antaa:
Asiantuntija Tiina-Maria Levamo
puh. 050 570 6360
tiina-maria.levamo@pelastakaalapset.fi

Mitä Pelastakaa Lapset tekee?