Äärimmäinen köyhyys – mistä on kyse?

Maailmassa on otettu viime vuosikymmeninä huimia askeleita köyhyyden vähentämisessä. Äärimmäisen köyhien määrä on yli puolittunut viimeisten 20 vuoden aikana.

Edistysaskelten seurauksena aiempaa useampi lapsi näkee 5-vuotispäivänsä ja pääsee aloittamaan koulun. Silti jopa 400 miljoonaa alle 13-vuotiasta elää yhä äärimmäisessä köyhyydessä. Haasteena on, miten tehdä köyhyydestä historiaa myös heidän kohdallaan.

Mistä lasten köyhyys johtuu?

Köyhyys ei ole sattumaa eikä siinä ole kyse pelkästä rahan puutteesta. Usein siihen kytkeytyy syrjintä – eri maissa niin lait kuin erilaiset perinteet ja ennakkoluulotkin asettavat lapset eriarvoiseen asemaan keskenään. Se, saako lapsi kunnollisia terveyspalveluita ja pääseekö hän kouluun, riippuu siitä, minne ja millaiseen perheeseen hän on sattunut.

Keitä köyhät lapset ovat?

Köyhyydestä kärsivät suhteettoman paljon ne lapset, jotka ovat elämässään syrjittyjä muutenkin: esimerkiksi etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen edustajat, vammaiset, pakolaiset ja tytöt. Heitä on niin rikkaissa kuin köyhissäkin maissa.

Pelastakaa Lasten arvion mukaan esimerkiksi noin 400:aa miljoonaa etnisiin ja uskonnollisiin ryhmiin kuuluvaa lasta syrjitään. Kaksi kolmasosaa perheistä, joilla ei ole kunnollisia terveyspalveluita, koulutusta tai ravitsemusta, on etnisten vähemmistöjen edustajia. Pakolaislapsista vain neljännes pääsee toisen asteen koulutukseen; muiden lasten kohdalla osuus on kolme neljäsosaa.

Myös se, minkälaiselle alueelle maan sisällä lapsi syntyy, vaikuttaa hänen mahdollisuuksiinsa elämässä. Esimerkiksi Etiopiassa Afarin alueella lapset saavat elintärkeät rokotteet yhdeksän kertaa epätodennäköisemmin kuin pääkaupunki Addis Abebassa.

Mitä lasten köyhyydestä seuraa?

Köyhyys vaikuttaa lapsiin syntymästä aikuisuuteen asti. Usein köyhillä perheillä ei ole varaa lasten kannalta elintärkeisiin palveluihin, kuten koulutukseen tai terveydenhuoltoon. Jos lapset eivät saa varhaisessa iässä riittävästi ravintoa, heidän terveytensä ja oppimiskykynsä kärsivät. Köyhyys on osasyy siihen, että tänäänkin noin 16 000 alle 5-vuotiasta lasta kuolee.

Jos lapsella ei ole varaa käydä koulua tai köyhyys haittaa oppimista, hänen on vaikeampi ansaita elantonsa aikuisena. Köyhät lapset ovat muita todennäköisemmin myös varhaisen avioliiton, väkivallan tai lapsityön uhreja.

Usein köyhillä lapsilla on myös vain vähän mahdollisuuksia muuttaa tilannettaan ja päästä mukaan yhteiskunnan toimintaan. Siksi köyhyyden kierre jatkuu, ja aikanaan köyhyys periytyy heidän lapsilleen.

Mitä Pelastakaa Lapset tekee?