Mistä on kyse?

Kansainvälisessä Yhtäkään lasta ei jätetä -kampanjassa Pelastakaa Lapset vaikuttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten oikeuksien toteutumiseen ja hyvinvointiin kaikkialla maailmassa. Suomessa työskentelemme lasten ja heidän perheidensä köyhyyden ja syrjäytymisen kierteen katkaisemiseksi ja keräämme varoja syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukemiseksi. Vuoden 2017 kampanjamme on osa Suomi 100 -ohjelmaa.

Tahallinen syrjintä tai laiminlyönti on suurin uhka maailman köyhimpien lasten hyvinvoinnille, ja tilanne on vain pahenemassa. Äärimmäisen köyhyyden väheneminen ei ole tuonut riittävän pysyviä muutoksia lasten hyvinvointiin. Syynä voi olla lasten asuinpaikka, sukupuoli, etninen tausta, vamma tai se, että lapset ovat konfliktien uhreja. Pahimmillaan syrjintä johtaa kuolemaan. Joka päivä 16 000 lapsen kuolema olisi estettävissä. Heistä suhteettoman suuri osa kuuluu syrjittyihin ryhmiin.

Pelastakaa Lapset kampanjoi, jotta jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet henkiinjäämiseen ja terveydenhuoltoon, koulutukseen ja ravintoon alkuperästään tai asuinpaikastaan riippumatta. Vetoamme maailman johtajiin, jotta he sitoutuvat kolmeen tavoitteeseen: oikeudenmukaisiin peruspalveluihin, kaikkien lasten tasavertaiseen kohteluun ja vastuulliseen lapsen oikeudet huomioivaan päätöksentekoon.

Mistä on kyse?

 • Lapsiköyhyys Suomessa

  Köyhyys vaikuttaa lasten kaverisuhteisiin ja altistaa kiusaamiselle. Ryhmän ulkopuolisuudella, kuten syntymäpäiviltä tai kouluretkiltä poisjäämisellä, on pitkäkestoiset vaikutukset lapsen hyvinvoinnin ja terveen itsetunnon kehityksessä.

  Lue lisää
 • Äärimmäinen köyhyys

  Maailmassa on otettu viime vuosikymmeninä huimia askeleita köyhyyden vähentämisessä. Silti jopa 400 miljoonaa alle 13-vuotiasta elää yhä äärimmäisessä köyhyydessä.

  Lue lisää
 • Lapset paossa

  Joka kymmenes lapsi elää maassa, jota koettelee konflikti. Yli 230 miljoonaa lasta on joutunut pakenemaan kodeistaan aseellisen konfliktin tai kriisin vuoksi.

  Lue lisää
 • Syrjityt tytöt

  Tytöt ovat haavoittuvassa asemassa monilla elämänalueilla. Taustatekijänä on usein lapsiavioliitto. Yksi kolmesta kehitysmaiden tytöstä menee naimisiin alle 18-vuotiaana ja yksi yhdeksästä alle 15-vuotiaana.

  Lue lisää