Apusi on viety Ukrainan sodasta kärsiville lapsille Apusi on viety Ukrainan sodasta kärsiville lapsille

Apusi on viety Ukrainan sodasta kärsiville lapsille

Päivitetty viimeksi 31.1.2023

Ukrainan konflikti kärjistyi 24.2.2022. Sodan vaikutukset lasten elämiin ovat olleet vakavia. Lapset ovat piiloutuneet pommisuojiin jatkuvan tulituksen tieltä. He ovat loukkaantuneet tai pahimmassa tapauksessa menettäneet henkensä sodassa. Miljoonat lapset ovat joutuneet jättämään kotinsa. Heidän koulutuksensa, terveytensä ja tulevaisuutensa on vaarantunut. 

Pelastakaa Lapset on toiminut Ukrainassa vuodesta 2014. Konfliktin kärjistyttyä laajensimme apuamme nopeasti ja olemme vastanneet lasten ja perheiden suurimpiin tarpeisiin ja tukeneet heitä niin Ukrainassa kuin aina Suomessakin asti. 

Enemmän kuin 800 000 sodasta kärsinyttä on saanut elintärkeää hätäapua Ukrainassa eri puolilla maata. Apua saaneista yli puolet on lapsia. Lähialueen maissa apumme on tavoittanut 280 000 sotaa paennutta. Toimimme lisäksi ympäri Eurooppaa konfliktia paenneiden lasten ja perheiden hyväksi. 

 

Näin apu on jo mennyt perille 

  • Varmistamme, että perheet saavat ruokaa, vettä ja vaatteita sekä suojaa. Käteisavun turvin perheet saavat päättää mikä on heille välttämättömintä akuutissa hädässä. 
  • Vahvistamme lasten suojelua. Lapset ovat saaneet kauttamme psykososiaalista tukea ja he ovat saaneet mahdollisuuden leikkiä ja olla lapsia kahdeksassa lapsiystävällisessä tilassa.
  • Tuemme lasten koulunkäyntiä ja oppimista. Olemme ylläpitäneet digitaalisia oppimistiloja ja toimittaneet lapsille tarvikkeita ja materiaaleja kotona opiskeluun. 
  • Varmistamme, että lapset saavat elintärkeää terveydenhuoltoa. Tuemme erityisesti vastasyntyneiden lasten ja odottavien äitien terveyttä. 
  • Korjaamme sodan tuhoja. Tuemme vaurioituneiden koulujen, ja terveyslaitosten korjaus- ja kunnostustöitä
  • Autamme sotaa pakenevaa lapsia ja perheitä pakoreittien varsilla sekä pakolaisia vastaanottaneissa maissa. Olemme kohdanneet lapsia ja perheitä tärkeimpien pakoreittien varsilla, esimerkiksi Romaniassa, Puolassa ja Liettuassa. 

Marina*, 12, valitsee itselleen etäopiskelumateriaaleja täynnä olevan repun Pelastakaa Lasten avustustyöntekijältä. Hän jatkaa opiskelujaan Ukrainassa sodasta huolimatta. Kuva: Paul Wu / Pelastakaa Lapset

 

Autamme Ukrainan sotaa paenneita myös Suomessa 

  • Ukrainasta paenneet lapset ovat saaneet apua ja tukea lapsiystävällisissä tiloissamme eri puolilla Suomea. Heidän avukseen on koulutettu kymmeniä kriisivalmiuden vapaaehtoista. Lapsille on jaettu hyvinvointia lisääviä leluja ja tarvikkeita.
  • Olemme jakaneet ruokalahjakortteja Suomeen saapuville pakolaisille välttämättömien tarvikkeiden hankintaan
  • Olemme tarjonneet keskustelutukea ukrainaa ja venäjää osaaville nuorille viestintäsovellus Telegramin kautta. Keskustelunaiheita nuorten kanssa ovat olleet sotatilanne ja siihen liittyvä huoli perheenjäsenistä ja omasta jaksamisesta. Myös yksinäisyys ja masentunut olo ovat näkyneet keskusteluissa
  • Koordinoimme viranomaisten kanssa, jotta sotaa pakenevia lapsia kyettäisiin auttamaan mahdollisimman tehokkaasti. 

Suomessa Pelastakaa Lapset perusti viime keväänä yhden lapsiystävällisistä tiloista Helsingin Länsisatamaan Ukrainan sotaa pakenevien lasten ja perheiden tukemiseksi heidän saapuessaan maahan. Kuva: Mira Ahlstedt / Pelastakaa Lapset

Sota Ukrainassa jatkuu, ja niin jatkuu myös työmme lasten auttamiseksi. Jatkamme perheiden tärkeimpiin tarpeisiin vastaamista, sekä varmistamme Ukrainassa ja sen lähialueilla, että lapset voivat elää mahdollisimman tavallista arkea olosuhteista huolimatta. Käydä koulua, leikkiä ja tavata ystäviä sekä saada tarvitsemaansa turvaa ja apua. Olemme heidän tukenaan niin pitkään, kuin tilanne vaatii. 

Myös Suomessa olemme jatkuvassa valmiudessa auttaa Ukrainan sotaa pakenevia lapsia ja perheitä monipuolisella toiminnallemme, kuten lapsiystävällisillä tiloilla, keskustelu-, ruoka- ja harrastusavulla sekä kotoutumisen tuella.

Kiitos jokaiselle lahjoittajalle hädän keskellä olevien lasten ja perheiden auttamisesta. 

Voit auttaa Ukrainan sodasta kärsiviä lapsia ja perheitä osallistumalla hätäapukeräykseen: www.pelastakaalapset.fi/ukraina