Miten <BR> autamme lapsityön uhreja? 

Miten 
autamme lapsityön uhreja? 

Tavoitteenamme on, että yksikään lapsi ei joutuisi tekemään kehitykselleen haitallista työtä. Pyrimme siihen, että jokainen lapsi pääsisi kouluun ja saisi mahdollisuuden turvalliseen lapsuuteen. Haitallista lapsityötä on mahdollista ehkäistä monin keinoin, ja sen kielteisiä vaikutuksia lievittää lapsen jo jouduttua töihin. 

Miten Pelastakaa Lapset siis auttaa lapsityön uhreja? 

Tartumme lapsityön taustatekijöihin, kuten äärimmäiseen köyhyyteen. 

Yksi tärkeimmistä ja tehokkaimmista keinoista ehkäistä lapsityötä on tukea köyhyydestä kärsiviä lapsiperheitä. 

 • Pyrimme katkaisemaan köyhyyden kierteen niin, että vähävaraisuus ja siihen liittyvät haasteet, kuten haitallinen lapsityö, eivät periydy sukupolvelta toiselle. 
 • Kehitämme sosiaaliturvaa yhdessä päättäjien, viranomaisten ja paikallisten yhteisöjen kanssa. Lapsilähtöinen sosiaaliturva asettaa lapsen tuen keskiöön. Vanhemmat voivat esimerkiksi hakea tukena erityistä lapsiavustusta, joka on tarkoitettu kattamaan lapsen kouluun lähettämisestä koituvat kulut. 
 • Jaamme äärimmäisessä köyhyydessä eläville ja konfliktien keskellä eläville perheille käteisapua, jolla vanhemmat voivat turvata lasten ravinnon saannin ja myös koulunkäynnin. 

Vaikutamme lainsäädäntöön ja käytäntöihin. 

Jokaisen valtion politiikka ja lainsäädäntö vaikuttavat siihen, miten ihmisoikeuksia ja erityisesti lapsen oikeuksia kunnioitetaan. 

 • Jokaisella valtiolla tulisi olla lapsityön kieltävä lainsäädäntö, jota valvotaan. 
 • Pyrimme vaikuttamaan valtioiden hallituksiin ja muihin päättäjiin jakamalla tietoa lapsityön haitoista sekä käytännön keinoista toimia tätä vastaan. Lisäämme toisaalta myös tietämystä koulutuksen hyödyistä.
 • Toimimme yhdessä paikallisten viranomaisten sekä yritysten kanssa varmistaaksemme, että lapsen oikeuksia kunnioitetaan ja lapset saavat olla lapsia.  

Tue työtämme lapsityön ehkäisemiseksi, LAHJOITA!

Levitämme tietoisuutta ja muutamme asenteita. 

Yhteisöt ja perheet voivat vaikuttaa siihen, miten lapsen työnteko ja toisaalta kouluttautuminen nähdään. Haitallisten käytäntöjen lopettaminen onnistuu, kun vanhemmat näkevät lapsen koulutuksen suurempana hyötynä kuin töihin laittamisen.

 • Erityisesti tyttöjen koulutusta ei ole monissa tapauksissa perinteisesti pidetty tärkeänä, ja näin ollen tyttöjen riski ajautua töihin on suuri.
 • Hyvän vanhemmuuden –valmennuksissa ja erilaisissa tiedotustilaisuuksissa jaamme yhteisöihin tietoa koulutuksen hyödyistä, sukupuolten välisestä tasa-arvosta sekä lapsityön haitoista
 • Hyödynnämme myös esimerkiksi radio-ohjelmia ja yhteisöjen kokouksia tilaisuuksina levittää tietoa 

Varmistamme, että jokainen lapsi pääsee työnteon sijaan takaisin päiväkotiin ja kouluun. 

Tietoisuus koulutuksen hyödyistä lisää lapsen mahdollisuutta opiskella työn teon sijasta. 

 • Koulutamme opettajia ja yhteisöissä toimivien lasten suojelua edistävien toimintaryhmien jäseniä seuraamaan lasten kehitystä opiskeluissa ja tarjoamaan tukea silloin, kun lapsi vaikuttaa jäävän opetuksesta jälkeen tai jättävän oppitunteja välistä. 
 • Pyrimme sitouttamaan lapset ja vanhemmat koulunkäyntiin niin, ettei vaihtoehdoksi muodostu lapsen töihin lähteminen.
 • Jotta tämä olisi mahdollista, tulee koulutuksen olla pakollista, ilmaista tai vähintäänkin kohtuullisen hintaista. 
 • Tuemme paikallisia kouluja ja päiväkoteja ja ylläpidämme kriisialueilla lapsiystävällisiä tiloja varmistaaksemme lapsille edellytykset varhais- ja perusopetukseen. 
Hoidamme lapsityöstä aiheutuneita haittoja ja mahdollistamme paremman tulevaisuuden. 
 • Haitallinen lapsityö voi aiheuttaa lapsille niin fyysisiä kuin psyykkisiäkin vammoja, jotka voivat vaikuttaa lapsen kehitykseen läpi elämän. 
 • Lapsityön yhteydessä lapset kohtaavat pahimmillaan vakavia hyväksikäytön muotoja, kuten väkivaltaa, orjuutta, aseellista tai seksuaalista hyväksikäyttöä sekä ihmiskauppaa.
 • Tarjoamme lapsille hoitoa vammoihin tai esimerkiksi aliravitsemukseen terveyskeskuksissa, ja ohjaamme lapset sosiaalityöntekijöidemme avulla ammattituen tai viranomaisten pariin. Pyrimme saattamaan lapset takaisin kouluun, kun tämä on taas mahdollista. 

Anna lapselle lapsuus - tue työtämme lapsityön ehkäisemiseksi