6 kysymystä ja <BR> vastausta lapsityöstä

6 kysymystä ja
vastausta lapsityöstä

1. Mitä tarkoittaa haitallinen lapsityö? 

Lapset auttavat perhettään tavallisesti monenlaisissa askareissa ja kotitöissä, ja tämän kaltainen kevyt työ voi olla lapselle mieluisaa ja mahdollisuus kehittää omia taitojaan turvallisesti. Miljoonat lapset ympäri maailmaa tekevät kuitenkin rankkaa ja vaarallista työtä. Haitallinen lapsityö on työtä, joka haittaa lapsen kehitystä, hyvinvointia ja terveyttä.

 

Haitallinen lapsityö riistää lapselta mahdollisuuden lapsuuteen. Lapsi ei esimerkiksi pääse käymään koulussa tai ehdi viettämään vapaa-aikaansa leikkien ystäviensä kanssa, jos päivät kuluvat töissä. Lisäksi haitallinen lapsityö altistaa lapset onnettomuuksille, terveysriskeille ja fyysiselle, psyykkiselle sekä seksuaaliselle väkivallalle. 

AUTA LAPSITYÖN UHREJA, LAHJOITA!

2. Kuinka monta lasta maailmassa tekee lapsityötä? 

Lapsityötä tekee maailmassa noin 160 miljoonaa lasta*, 63 miljoonaa tyttöä ja 97 miljoonaa poikaa. Valitettavasti luku on todellisuudessa todennäköisesti suurempi. Maailmanlaajuinen koronapandemia on lisännyt lapsityöläisten määrää, kun lapset ovat jääneet pois koulusta ja perheiden toimeentulo on ollut erityisen uhattuna.

3. Minkä ikäisiä lapsityön uhrit ovat? 

Lapsityöntekijöiden ikä vaihtelee 5-17 ikävuoden välillä. Yli puolet lapsityöntekijöistä on kuitenkin vain 5-11-vuotiaita. Tämä on erityisen huolestuttavaa, sillä varhaislapsuuden merkitys ihmisen kehitykseen läpi elämän on erityisen suuri. 

4. Miksi perheet laittavat lapsen töihin? 

Haitallisen lapsityön taustat ovat moninaiset, mutta useimmiten taustalla on perheiden äärimmäinen köyhyys ja vaihtoehtojen puute. Kun perheen toimeentulo on uhattu, voi lapsen työpanos olla ainut keino selviytyä. Vaikka lapsi ei saisi työstään palkkaa, voi tämä joutua huolehtimaan sisaruksistaan tai kasvattamaan perheelleen ruokaa. Voi myös olla, että lapsen lähettäminen kouluun on perheelle liian kallista ja tästä syystä ainoa vaihtoehto on laittaa lapsi töihin.  

SINÄ VOIT ANTAA LAPSELLE LAPSUUDEN – LAHJOITA

5. Miten lapsityö vaikuttaa lapsen kehitykseen? 

Lapsityö vaarantaa lapsen terveyden sekä altistaa lapsen muulle riistolle. Seuraukset voivat olla äkillisiä sekä kauaskantoisia. Lapsi voi joutua työssä onnettomuuteen tai kohdata väkivaltaa. Toisaalta lapsityön kautta lapsi voi ajautua esimerkiksi ihmiskaupan uhriksi, jonka seurauksena koko elämä voi olla uhattuna. 

6. Miten voin auttaa lapsia pois työstä? 

Pelastakaa Lapset tekee jatkuvasti töitä sen eteen, että yhdenkään lapsen lapsuus ei katkeaisi haitallisen lapsityön tekemiseen. Sinun avullasi voimme jakaa köyhille perheille käteisapua ja saada heidän lapsensa ravittuina kouluun. Sinun tuellasi voimme tunnistaa lapsityön uhreja, opastaa heidän vanhempiaan ja edesauttaa heidän pääsyään takaisin kouluun. Sinä autat meitä ylläpitämään väliaikaisia oppimiskeskuksia ja vahvistamaan sosiaaliturvaa- ja koulutusta tukevia järjestelmiä.

*Lähdelinkki:https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forward/)