UKK

1. Mistä Maksuton 2. aste -kampanjassa on kyse?

Maksuton 2. aste -kampanja on Pelastakaa Lasten ja sen yhteistyökumppaneiden kampanja. Sen tavoitteena on edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja taata maksuton koulutus kaikille lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille.

Kampanja on alkanut keväällä 2017. Yksi merkittävä osa kampanjaa on Maksuton toinen aste kaikille -kansalaisaloite, joka keräsi 53 098 allekirjoitusta aikavälillä 18.9.2017-18.3.2018.

Kansalaisaloitteessa vaadimme, että eduskunta käynnistää perusteellisen selvityksen ja ryhtyy sen pohjalta kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin ja lakiuudistuksiin lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi.

2. Ketkä ovat kampanjan takana?

Kansalaisaloitteen virallisina vireillepanijoina ovat Pelastakaa Lapset ry, Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL), Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry, Finlands Svenska Skolungdomsforbund FSS rf, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ja Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry. Kampanjan tavoitteita tukee myös Vanhempainliitto, vaikka se ei ole kansalaisaloitteen vireillepanijoiden joukossa. Muihin kampanjan tukijoihin voit tutustua Tukijat-välilehdellä.

3. Eikö toisen asteen koulutus ole jo maksutonta?

Vaikka opetus lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa onkin maksutonta, on opiskelijoilla velvollisuus itse hankkia opinnoissa välttämättömät oppikirjat, välineet ja tarvikkeet sekä vastata tutkintomaksuista. Lukiossa kustannukset nousevat jopa 2600 euroon, ja myös ammatillisen koulutuksen kustannukset voivat alasta ja oppilaitoksesta riippuen nousta useisiin tuhansiin euroihin.

Peruskoulun jälkeinen koulutus ei nykyisin Suomessa ole yhdenvertaisesti kaikkien nuorten ulottuvilla siitä huolimatta, että perustuslaki velvoittaa julkisen vallan turvaamaan jokaiselle yhtäläisen mahdollisuuden saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.

4. Mitä toisen asteen opinnot nykyisin maksavat?

Suomen Lukiolaisten Liiton tekemän laskelman mukaan lukion suorittamisen kokonaiskustannukset nousevat jopa 2 600 euroon. Joidenkin ammatillisten tutkintojen kustannukset voivat, riippuen alasta ja oppilaitoksesta, nousta jopa useaan tuhanteen euroon. Lukiossa kustannuksia aiheutuu mm oppikirjojen sekä opinnoissa välttämättömän laskimen ja tietokoneen hankinnasta ja tutkintomaksujen suorittamisesta.

Ammatillisessa koulutuksessa kuluja aiheutuu myös alakohtaisten välineiden, työpukujen ja varusteiden hankinnasta. Esimerkiksi hiusalan perustutkintoa suorittavalle työvälineet saattavat maksaa noin 1600 euroa ja rakennusalan perustutkintoa suorittavalle 700 euroa.

Kustannusten suuruus tulee usein yllätyksenä, ja se koettelee rajusti etenkin vähävaraisten perheiden selviytymistä.

Pelastakaa Lapset selvitti toisen asteen opiskelijoiden kokemuksia opintojen kustannuksista syksyllä 2017. Voit tutustua selvitykseen täällä.

5. Miten voin osallistua kampanjaan?

Kansalaisaloitteemme allekirjoitusten kerääminen maksuttoman toisen asteen puolesta päättyi 18.3.2018. Kokosimme yhdessä yli 53 000 allekirjoitusta – kiitos jokaiselle allekirjoittaneelle! Aloite on ollut eduskunnan lähetekeskustelussa toukokuussa 2018, ja seuraavana sen ottaa käsittelyyn sivistysvaliokunta.

Mikäli asia koskettaa sinua omakohtaisesti, voit myös halutessasi jakaa tarinasi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa (#maksuton2aste).
Voit myös lähestyä oman vaalipiirisi kansanedustajaa sähköpostitse (etunimi.sukunimi@eduskunta.fi) ja kannustaa häntä tukemaan kansalaisaloitetta eduskuntakäsittelyssä.