1. Mistä Maksuton 2. aste -kampanjassa on kyse?

Maksuton 2. aste -kampanja on Pelastakaa Lasten ja sen yhteistyökumppaneiden kampanja. Sen tavoitteena on edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja taata maksuton koulutus kaikille lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille.

Kampanja on alkanut keväällä 2017. Yksi merkittävä osa kampanjaa on 18.9.2017 avautunut Maksuton toinen aste kaikille -kansalaisaloite, jonka voit käydä allekirjoittamassa osoitteessa www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2607 .

Kansalaisaloitteessa vaadimme, että eduskunta käynnistää perusteellisen selvityksen ja ryhtyy sen pohjalta kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin ja lakiuudistuksiin lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi.

2. Ketkä ovat kampanjan takana?

Kansalaisaloitteen virallisina vireillepanijoina ovat Pelastakaa Lapset ry, Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL), Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry, Finlands Svenska Skolungdomsforbund FSS rf, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ja Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry. Kampanjan tavoitteita tukee myös Vanhempainliitto, vaikka se ei ole kansalaisaloitteen vireillepanijoiden joukossa.

3. Eikö toisen asteen koulutus ole jo maksutonta?

Vaikka opetus lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa onkin maksutonta, on opiskelijoilla velvollisuus itse hankkia opinnoissa välttämättömät oppikirjat, välineet ja tarvikkeet sekä vastata tutkintomaksuista. Lukiossa kustannukset nousevat jopa 2600 euroon, ja myös ammatillisen koulutuksen kustannukset voivat alasta ja oppilaitoksesta riippuen nousta useisiin tuhansiin euroihin.

Peruskoulun jälkeinen koulutus ei nykyisin Suomessa ole yhdenvertaisesti kaikkien nuorten ulottuvilla siitä huolimatta, että perustuslaki velvoittaa julkisen vallan turvaamaan jokaiselle yhtäläisen mahdollisuuden saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.

4. Mitä toisen asteen opinnot nykyisin maksavat?

Suomen Lukiolaisten Liiton tekemän laskelman mukaan lukion suorittamisen kokonaiskustannukset nousevat jopa 2 600 euroon. Joidenkin ammatillisten tutkintojen kustannukset voivat, riippuen alasta ja oppilaitoksesta, nousta jopa useaan tuhanteen euroon. Lukiossa kustannuksia aiheutuu mm oppikirjojen sekä opinnoissa välttämättömän laskimen ja tietokoneen hankinnasta ja tutkintomaksujen suorittamisesta.

Ammatillisessa koulutuksessa kuluja aiheutuu myös alakohtaisten välineiden, työpukujen ja varusteiden hankinnasta. Esimerkiksi hiusalan perustutkintoa suorittavalle työvälineet saattavat maksaa noin 1600 euroa ja rakennusalan perustutkintoa suorittavalle 700 euroa.

Kustannusten suuruus tulee usein yllätyksenä, ja se koettelee rajusti etenkin vähävaraisten perheiden selviytymistä.

5. Miten voin osallistua kampanjaan?

Yksityishenkilönä ja kansalaisena sinä voit vaikuttaa allekirjoittamalla kansalaisaloitteen ja kertomalla aloitteesta eteenpäin. Mikäli asia koskettaa sinua omakohtaisesti, voit myös halutessasi jakaa tarinasi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa (#maksuton2aste).

6. Miten kansalaisaloite allekirjoitetaan?

Jos olet äänioikeutettu Suomen kansalainen, voit allekirjoittaa kansalaisaloitteen osoitteessa www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2607 . Kansalaisaloite.fi -palvelu tarkistaa kannattajien kansalaisuuden ja iän vahvan sähköisen tunnistautumisen kautta, eli tarvitset esimerkiksi verkkopankkitunnukset tunnistautumista varten.

Lisätietoja kansalaisaloitteen kannattamisesta: www.kansalaisaloite.fi/fi/ohjeet/ohje-kannattajalle

7. En halua antaa tietojani netissä. Voinko allekirjoittaa kansalaisaloitteen muilla tavoin?

Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa myös täyttämällä virallisen paperisen kannattajalomakkeen. Tulosta kannatusilmoitus tästä, täytä omat tietosi selkeästi ja postita lomake alla olevaan osoitteeseen 18.3.2018 mennessä!

Kansalaisaloitteen takana olevat järjestöt keräävät kannattajalomakkeita ympäri Suomen. Myös aloitetta kannattavat muut tahot voivat halutessaan kerätä kannattajalomakkeita.

Täytetyt lomakkeet toimitetaan Pelastakaa Lasten toimistolle, osoitteeseen
Pelastakaa Lapset ry / Tiina-Maria Levamo
Koskelantie 38,
PL 95,
00601 Helsinki

8. Miten kansalaisaloite toimii?

Kansalaisaloite on avoinna 6 kuukautta, eli 18.3.2018 asti. Jos kansalaisaloitteeseen saadaan tuona aikana vähintään 50 000 allekirjoitusta, kerätyt kannatusilmoitukset toimitetaan Väestörekisterikeskuksen tarkastettavaksi. Tämän jälkeen aloite toimitetaan eduskuntaan, jolla on velvoite ottaa aloite käsiteltäväkseen.

Lue lisää kansalaisaloitteista