Tietoa kampanjasta

Maksuton 2. aste on Pelastakaa Lasten ja sen yhteistyökumppaneiden keväällä 2017 alkanut kampanja.

Sen tavoitteena on taata maksuton koulutus kaikille lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille ja edistää opiskelijoiden yhdenvertaisuutta. Vaadimme, että lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuus poistetaan kaikin tarvittavin lakiuudistuksin ja toimenpitein.

Yksi merkittävä osa kampanjaa on 18.9.2017 avautunut Maksuton toinen aste kaikille -kansalaisaloite. Kansalaisaloite keräsi saavutti tarvittavat 50 000 allekirjoittajaa, kun yhteensä 53 098 suomalaista allekirjoitti aloitteen määräaikaan mennessä. Aloite luovuttiin eduskunnalle 8.5.2018. Saat lisätietoja aloitteen etenemisestä näiltä kampanjasivuilta.

Kansalaisaloitteen virallisina vireillepanijoina ovat Pelastakaa Lapset ry, Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL), Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry ja Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry. Kampanjaa tukee myös Vanhempainliitto.

 

Miksi kampanjoimme?

Opetus lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa eli toisella asteella on maksutonta, mutta opiskelijat velvoitetaan hankkimaan välttämättömät oppikirjat ja -materiaalit, välineet ja tarvikkeet.

Todellisuudessa esimerkiksi lukiotutkinnon suorittamisen kokonaiskustannukset nousevat jopa 2 600 euroon. Myös ammatillisen koulutuksen kustannukset, riippuen alasta ja oppilaitoksesta, voivat nousta tuhansiin euroihin.

Suomen perustuslain 16. pykälä edellyttää, että peruskoulun jälkeinen koulutus tulee olla yhdenvertaisesti kaikkien ulottuvilla eikä perheiden taloudellinen tilanne saa tätä estää. 15-vuotias on liian nuori luopumaan tulevaisuudestaan! Koulunkäynnin jatkaminen peruskoulun jälkeen on nykyisin välttämätöntä työllistymisen kannalta.