Tietoa kampanjasta

Tietoa kampanjasta

Maksuton 2. aste oli Pelastakaa Lasten ja sen yhteistyökumppaneiden toteuttama kampanja, joka kesti keväästä 2017 kevääseen 2019.

Kampanjan tavoitteena oli taata maksuton koulutus kaikille lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille ja edistää opiskelijoiden yhdenvertaisuutta.

Yksi merkittävä osa kampanjaa oli Maksuton toinen aste kaikille -kansalaisaloite, jonka allekirjoitti yhteensä 53 098 suomalaista. Aloite luovuttiin eduskunnalle 8.5.2018.

Kansalaisaloitteen virallisina vireillepanijoina ovat Pelastakaa Lapset ry, Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL), Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry ja Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry. Kampanjaa tukee myös Vanhempainliitto.

Pelastakaa Lapset tulee jatkamaan työtään maksuttomuuden edistämiseksi myös kampanjan jälkeen. Asia on edelleen ajankohtainen, sillä peruskoulun jälkeinen koulutus ei nykyisin ole yhdenvertaisesti Suomessa kaikkien nuorten ulottuvilla. Yhdenvertaisuus ei toteudu, vaikka perustuslaki velvoittaa julkisen vallan turvaamaan jokaiselle yhtäläisen mahdollisuuden saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä. Toisen asteen kustannusten suuruus tulee usein yllätyksenä, ja se koettelee rajusti etenkin vähävaraisten perheiden selviytymistä.