Joka viides lapsi elää konfliktialueella

Lapset kantavat sotien raskaimman taakan. Konfliktialueilla elävien lasten määrä on suurimmillaan lähes 20 vuoteen. Tapettujen ja vammautuneiden lasten määrä on lähes kolminkertaistunut sitten vuoden 2010.

Vuonna 2017 konfliktialueilla asui 420 miljoonaa lasta, eli 18 prosenttia maailman kaikista lapsista, todetaan Pelastakaa Lasten tuoreessa Loppu sodalle lapsia vastaan –raportissa. Määrä nousi 30 miljoonalla vuodesta 2016 (1).

Konfliktialueilla eläviä lapsia uhkaa joka päivä kuolema, lapsisotilaaksi värvääminen, sieppaukset ja seksuaalinen väkivalta. Lasten koulunkäynti loppuu heidän koulujensa joutuessa hyökkäysten kohteiksi ja heiltä evätään humanitaarinen apu. Lapsia valitaan tarkoituksellisesti jopa hyökkäysten kohteiksi.

Lasten tilanne on vaikein Afganistanissa, Jemenissä, Etelä-Sudanissa, Keski-Afrikan tasavallassa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Syyriassa, Irakissa, Malissa, Nigeriassa ja Somaliassa. Näissä maissa arvioidaan kuolleen ainakin 550 000 vauvaa konfliktien seurauksena vuosina 2013 – 2017. Alle viisivuotiaiden kuolleiden määrän arvioidaan olleen 870 000.

Vauvat menehtyvät sotien epäsuoriin vaikutuksiin, kuten nälkään ja hoidon puutteeseen. Lasten kuolleisuutta lisäävät myös infrastruktuurin kärsimät vahingot, puutteellinen sanitaatio sekä humanitaarisen avun perille viennin estäminen.

Suojelua konflikteista kärsiville lapsille

Pelastakaa Lapset peräänkuuluttaa muun muassa koulujen suojelemista, rikkomuksiin syyllistyneiden tuomista oikeuden eteen, humanitäärisen avun esteetöntä perille pääsyä ja tukea konfliktista toipuville lapsille. Järjestö esittää maailman hallituksille ja päättäjille yli 20 suositusta. Myös Suomen tulevan hallituksen pitää nostaa lasten suojelu konflikteissa vahvemmin ulkopolitiikan asialistalle.

Suomen tulevan hallituksen täytyy:

  • toimia lasten suojelemiseksi konflikteissa.
  • tuomita järjestelmällisesti lasten oikeuksien rikkomukset.
  • tukea lasten oikeuksien rikkomuksiin syyllistyneiden saattamista vastuuseen.
  • painottaa humanitaarisessa avussa lasten suojelua ja koulutusta konflikteissa.
  • edistää kansainvälisen Safe Schools -julistuksen ratifiointia ja toteuttamista.
  • lisätä humanitaarisen avun määrää konfliktialueilla eläville lapsille – ja samalla palauttaa kehitysrahoitus kansainväliset sitoumukset täyttävälle kasvu-uralle.
  • kiristää Suomen aseviennin kriteerejä niin, ettei sotaa käyviin maihin enää viedä sotamateriaaleja, kuten tapahtui Jemenin konfliktin kohdalla.
  • Vakavat lapsen oikeuksien rikkomukset on katsottava erityiseksi kriteeriksi vientilupien myöntämistä vastaan.
  • turvata turvapaikanhakija- ja pakolaislasten oikeusturva.

Lue lisää

Loppu sodalle lapsia vastaan -raportti (EN)

Suomenkielinen tiivistelmä

Pelastakaa lasten tiedote

(1)Oslon rauhantutkimusinstituutilla PRIO:lla teetetty selvitys.

 

logo

”Jokainen sota on sota lapsia vastaan” – Eglantyne Jebb, Pelastakaa Lapset -liikkeen perustaja.

Maailmanlaajuinen Pelastakaa Lapset perustettiin 100 vuotta sitten auttamaan sodan seurauksista kärsiviä lapsia. Juhlavuonna käynnistetyn Loppu sodalle lapsia vastaan -kampanjan tavoitteena on varmistaa, että kauhujen keskelle joutuneet lapset saisivat tarvitsemaansa suojelua, oikeutta ja apua. Allekirjoita vetoomus.