Maailmanlaajuinen lapsuus

Maailmanlaajuinen lapsuus

GLOBAL CHILDHOOD – MAAILMANLAAJUINEN LAPSUUS 2019 -raportti

Pelastakaa Lasten raportti maailman lasten tilasta sekä lasten hyvinvointia mittaava Lapsuuden loppu -indeksi on ilmestynyt. Maailman lapsilla on nykyisin paremmat mahdollisuudet kuin koskaan aiemmin kasvaa ja kehittyä turvassa, terveinä sekä koulua käyden. Silti joka neljänneltä lapselta evätään oikeus lapsuuteen. Konfliktialueilla elävät sekä väkivaltaisuuksia ja vainoa paenneet lapset kuuluvat heihin, joiden tilanne on kaikkein vaikein. Suomi on parantanut maiden välisessä vertailussa sijoitustaan viime vuodesta ja on nyt maailman kolmanneksi paras maa lapsille.

Yhä paremmat edellytykset hyvälle lapsuudelle

Pelastakaa Lasten 28.5.2019 julkaistussa Global Childhood 2019 -raportissa todetaan, että yhä useammalla lapsella on tänä päivänä aiempaa paremmat mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä turvassa ja terveinä, sekä koulua käyden.

Polttavimmat ongelmat yhä ratkaisematta

Kolmatta kertaa julkaistussa raportissa nostetaan esiin, että eriarvoisuus lasten välillä on edelleen räikeä ja tiettyjen haasteiden suhteen ei ole tapahtunut lainkaan edistystä. Sodista ja muista väkivaltaisista selkkauksista kärsivien lasten tilanne on äärimmäisen vaikea. Konfliktialueilla elävien ja väkivaltaisuuksia paenneiden lasten lukumäärä on suurimmillaan vuosikymmeniin.

Parhaimmat ja pahimmat paikat olla lapsi

Pelastakaa Lasten Lapsuuden loppu indeksi (End of Childhood Index), asettaa 180 maata järjestykseen sen mukaan, miten nämä ovat onnistuneet tai epäonnistuneet varmistamaan lapsille elämän, kasvun ja kehittymisen edellytykset. Lapsuuden edellytyksiä tarkastellaan muun muassa terveyteen, koulunkäyntiin ja konfliktien seurauksiin liittyen. Vuoden 2020 indeksissä Singapore pitää kärkisijaa maana, jossa lapsia suojellaan ja jossa heistä huolehditaan parhaiten. Suomi on jaetulla kolmannella sijalla Ruotsin kanssa. Lasten tilanne on puolestaan äärimmäisen vaikea muun muassa Tšadissa, Keski-Afrikan Tasavallassa sekä Nigerissä.

logo

”Jokainen sota on sota lapsia vastaan” – Eglantyne Jebb, Pelastakaa Lapset -liikkeen perustaja.

Maailmanlaajuinen Pelastakaa Lapset perustettiin 100 vuotta sitten auttamaan sodan seurauksista kärsiviä lapsia. Juhlavuonna käynnistetyn Loppu sodalle lapsia vastaan -kampanjan tavoitteena on varmistaa, että kauhujen keskelle joutuneet lapset saisivat tarvitsemaansa suojelua, oikeutta ja apua. Allekirjoita vetoomus.