Loppu sodalle
lapsia vastaan

VETOOMUS

Joka viides lapsi maailmassa elää konfliktialueella. Tämä on sota lapsia vastaan.

Hyökkäykset lapsia vastaan ovat aina rikoksia. Sota lapsia vastaan on mahdollista, koska kansainvälistä oikeutta ei noudateta, asekauppa menee lasten suojelun edelle, eikä rikoksiin syyllistyneitä vaadita oikeuden eteen. Sota lapsia vastaan jatkuu, koska maailman päättäjät ovat hiljaa.

Pelastakaa Lapset kampanjoi ympäri maailmaa, jotta päättäjät kuulisivat sodan jaloissa elävien lasten hädän. Se onnistuu vain, jos ihmiset kautta maailman, myös täällä Suomessa korottavat ääntään ja sanovat: loppu sodalle lapsia vastaan.

Tänä vuonna Suomi saa uuden eduskunnan, uuden hallituksen ja uudet euroedustajat. Tänä vuonna Suomi on Euroopan unionin puheenjohtajamaa. Lähetetään päättäjille vahva viesti: Suomen on suojeltava lapsia sodan jaloissa.

Loppu sodalle lapsia vastaan

Allekirjoittamalla vetoomuksen Suomen tulevalle hallitukselle, autat meitä yhdessä nostamaan sodan jaloissa kärsivien lasten äänen kuuluviin niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Luovutamme vetoomuksen Suomen uudelle hallitukselle, kun olemme keränneet 10 000 allekirjoitusta.

 • Allekirjoittamalla vetoomuksen, hyväksyn sen, että nimeni ja sähköpostiosoitteeni luovutetaan vetoomuksen luovutuksen yhteydessä Suomen uudelle hallitukselle.

 • Allekirjoittamalla vetoomuksen, hyväksyn sen, että tietoni tallennetaan ja käsitellään Pelastakaa Lasten markkinointirekisterissä. Pidämme sinut ajantasalla vetoomuksen etenemisestä sekä muusta Pelastakaa Lasten työstä lasten hyväksi.

Suomen tulevan hallituksen täytyy:

 • toimia lasten suojelemiseksi konflikteissa.
 • tuomita järjestelmällisesti lasten oikeuksien rikkomukset.
 • tukea lasten oikeuksien rikkomuksiin syyllistyneiden saattamista vastuuseen.
 • painottaa humanitaarisessa avussa lasten suojelua ja koulutusta konflikteissa.
 • edistää kansainvälisen Safe Schools -julistuksen toteuttamista.
 • lisätä humanitaarisen avun määrää konfliktialueilla eläville lapsille – ja samalla palauttaa kehitysrahoitus kansainväliset sitoumukset täyttävälle kasvu-uralle.
 • kiristää Suomen aseviennin kriteerejä niin, ettei sotaa käyviin maihin enää viedä sotamateriaaleja, kuten tapahtui Jemenin konfliktin kohdalla.
 • Vakavat lapsen oikeuksien rikkomukset on katsottava erityiseksi kriteeriksi vientilupien myöntämistä vastaan.
 • turvata turvapaikanhakija- ja pakolaislasten oikeusturva.

Allekirjoituksia nyt: 4026

0
5000
10000

logo

”Jokainen sota on sota lapsia vastaan” – Eglantyne Jebb, Pelastakaa Lapset -liikkeen perustaja.

Maailmanlaajuinen Pelastakaa Lapset perustettiin 100 vuotta sitten auttamaan sodan seurauksista kärsiviä lapsia. Juhlavuonna käynnistetyn Loppu sodalle lapsia vastaan -kampanjan tavoitteena on varmistaa, että kauhujen keskelle joutuneet lapset saisivat tarvitsemaansa suojelua, oikeutta ja apua.