Lapsi näyttää stop-merkkiä kädellään sodalle.

Loppu sodalle
lapsia vastaan

JOKA KUUDES LAPSI MAAILMASSA ELÄÄ KONFLIKTIALUEELLA

Hyökkäykset lapsia vastaan ovat aina rikoksia. Sota lapsia vastaan on mahdollista, koska kansainvälistä oikeutta ei noudateta, asekauppa menee lasten suojelun edelle, eikä rikoksiin syyllistyneitä vaadita oikeuden eteen. Sota lapsia vastaan jatkuu, koska maailman päättäjät ovat hiljaa.

Allekirjoittamalla vetoomuksen Suomen hallitukselle, autat meitä yhdessä nostamaan sodan jaloissa kärsivien lasten äänen kuuluviin niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Luovutamme vetoomuksen Suomen hallitukselle, kun olemme keränneet 10 000 allekirjoitusta.

NYT JO YLI 6500 ALLEKIRJOITTANUTTA!

  • Allekirjoittamalla vetoomuksen hyväksyn, että nimeni ja sähköpostiosoitteeni luovutetaan vetoomuksen luovutuksen yhteydessä Suomen hallitukselle sekä tietoni tallennetaan ja käsitellään Pelastakaa Lasten markkinointirekisterissä. Pidämme sinut ajantasalla vetoomuksen etenemisestä sekä muusta Pelastakaa Lasten työstä lasten hyväksi.

Suomen hallituksen täytyy:

  • toimia lasten suojelemiseksi konflikteissa.
  • tuomita järjestelmällisesti lasten oikeuksien rikkomukset.
  • tukea lasten oikeuksien rikkomuksiin syyllistyneiden saattamista vastuuseen.
  • painottaa humanitaarisessa avussa lasten suojelua ja koulutusta konflikteissa.
  • edistää kansainvälisen Safe Schools -julistuksen toteuttamista.
  • lisätä humanitaarisen avun määrää konfliktialueilla eläville lapsille – ja samalla palauttaa kehitysrahoitus kansainväliset sitoumukset täyttävälle kasvu-uralle.
  • kiristää Suomen aseviennin kriteerejä niin, ettei sotaa käyviin maihin enää viedä sotamateriaaleja, kuten tapahtui Jemenin konfliktin kohdalla.
  • Vakavat lapsen oikeuksien rikkomukset on katsottava erityiseksi kriteeriksi vientilupien myöntämistä vastaan.
  • turvata turvapaikanhakija- ja pakolaislasten oikeusturva.

Allekirjoituksia nyt: 6751

0
5000
10000

logo

”Jokainen sota on sota lapsia vastaan” – Eglantyne Jebb, Pelastakaa Lapset -liikkeen perustaja.

Maailmanlaajuinen Pelastakaa Lapset perustettiin 100 vuotta sitten auttamaan sodan seurauksista kärsiviä lapsia. Juhlavuonna käynnistetyn Loppu sodalle lapsia vastaan -kampanjan tavoitteena on varmistaa, että kauhujen keskelle joutuneet lapset saisivat tarvitsemaansa suojelua, oikeutta ja apua.