Lastensuojelusta ei saa säästää Lastensuojelusta ei saa säästää

Vetoa uusiin kuntapäättäjiin: lastensuojelusta ei saa säästää!

Suuri kiitos vetoomuksen allekirjoittaneille! Allekirjoituksia tuli yli 22 000. Vetoomus luovutetaan päättäjille perjantaina 10.9.2021

Koronakriisi on lisännyt perheiden, lasten ja nuorten pahoinvointia. Vetoa kanssamme uusiin kuntapäättäjiin, että he turvaavat päätöksillään laadukkaan lastensuojelutyön – säästöpaineista huolimatta.

Vaadimme, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä saa olla enintään 25

Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja autetuksi. Vain asiakas- ja työmäärää rajaamalla on lastensuojelun työntekijöiden mahdollista paneutua lapsen ja perheen tilanteeseen ja varmistaa, että he saavat tarvitsemansa tuen.

Vaadimme, että ehkäisevään lastensuojeluun panostetaan

Suomessa ei ole koskaan aikaisemmin ollut yhtä paljon huostaanotettuja ja sijoitettuja lapsia kuin nyt – lähes 19 000. Ehkäisevällä lastensuojelulla voidaan auttaa perheitä ajoissa ja estää lukua kasvamasta.

Kuntien pitää pystyä tarjoamaan perheille ja lapsille oikea-aikainen ja yksilöllinen tuki jo varhaisessa vaiheessa. Tällä voidaan ehkäistä lastensuojelun korjaavat toimenpiteet, kuten huostaanotto. Varhainen tuki tulee myös yhteiskunnalle halvemmaksi.