Lastensuojelusta ei saa säästää Lastensuojelusta ei saa säästää

Vetoa uusiin kuntapäättäjiin: lastensuojelusta ei saa säästää!

Suuri kiitos vetoomuksen allekirjoittaneille! Allekirjoituksia tuli yli 22 000. Vetoomus luovutetaan päättäjille perjantaina 10.9.2021

Koronakriisi on lisännyt perheiden, lasten ja nuorten pahoinvointia. Vetoa kanssamme uusiin kuntapäättäjiin, että he turvaavat päätöksillään laadukkaan lastensuojelutyön – säästöpaineista huolimatta.

Vaadimme, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä saa olla enintään 25

Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja autetuksi. Vain asiakas- ja työmäärää rajaamalla on lastensuojelun työntekijöiden mahdollista paneutua lapsen ja perheen tilanteeseen ja varmistaa, että he saavat tarvitsemansa tuen.

Vaadimme, että ehkäisevään lastensuojeluun panostetaan

Suomessa ei ole koskaan aikaisemmin ollut yhtä paljon huostaanotettuja ja sijoitettuja lapsia kuin nyt – lähes 19 000. Ehkäisevällä lastensuojelulla voidaan auttaa perheitä ajoissa ja estää lukua kasvamasta.

Kuntien pitää pystyä tarjoamaan perheille ja lapsille oikea-aikainen ja yksilöllinen tuki jo varhaisessa vaiheessa. Tällä voidaan ehkäistä lastensuojelun korjaavat toimenpiteet, kuten huostaanotto. Varhainen tuki tulee myös yhteiskunnalle halvemmaksi.

VETOOMUS

Allekirjoituksellani vaadin, että lastensuojelusta ei säästetä.

  • Allekirjoittamalla vetoomuksen hyväksyn, että nimeni ja sähköpostiosoitteeni luovutetaan vetoomuksen luovutuksen yhteydessä kuntapäättäjille sekä tietoni tallennetaan ja käsitellään Pelastakaa Lasten markkinointirekisterissä. Pidämme sinut ajantasalla vetoomuksen etenemisestä sekä muusta Pelastakaa Lasten työstä lasten hyväksi.

Allekirjoituksia nyt: 0

0
15000
30000

Miksi vetoomus on perustettu?

Koronakriisi on lisännyt perheiden pahoinvointia. Olemme huolissamme, että koronan aiheuttamat kuntien säästöpaineet osuvat lastensuojeluun. Vetoamme keväällä valittaviin uusiin kuntapäättäjiin, että he investoisivat lastensuojeluun.

Miksi vaadimme sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärän rajaamista 25:een?

Vain asiakas- ja työmäärää rajaamalla voidaan varmistaa, että sosiaalityöntekijällä on mahdollisuus pysähtyä lapsen tilanteen äärelle ja lapsi saa tarvitsemansa tuen.

Luku 25 perustuu vuosien varrella tehtyihin useisiin eri selvityksiin, joissa on arvioitu kuinka monen asiakkaan asioihin yhden työntekijän työtunnit riittävät.  (esim STM 2019).  Siirtymä tulisi toteuttaa mahdollisimman pian. Selvityksiä lastensuojelun tilasta on valmistunut 2012 vuodesta lukien ja kaikissa niissä on kannettu huolta työn resursoinnista ja vastuusosiaalityön asiakasmääristä. On aika siirtyä selvityksistä tekoihin.

Eikö hallitusohjelmaan ole jo sovittu asiakasmäärän katosta?

Hallitusohjelmassa on kirjattu tavoite maksimiasiakasmäärän laskemisesta 35 asiakkaaseen vuoteen 2022 mennessä ja sen jälkeen 30 vuoteen 2024 mennessä. Lausuntokierroksella olleessa vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksessa puhutaan enää 35 asiakkaan mitoituksesta. Samassa lakiesityksessä sosiaalityöntekijän vastuulle ollaan siirtämässä entistä tiiviimpää sijaishuollonasiakkaan tilanteen seurantaa. Kyseessä on tervetullut muutos, mutta sen toteuttaminen lainhengen mukaisesti edellyttää, että työntekijän asiakasmäärä on riittävän pieni.

Mikä kuntien rooli on?

Kunnat toimivat itsenäisesti päättäessään resursoinnista. Lainsäädäntömme edellyttää riittävää resursointia, mutta se, mitä se tarkoittaa käytännössä, jää kunkin kunnan päätettäväksi. Lastensuojeluilmoitusten käsittelyaika on laissa määritelty ja sen toteutumista seurataan, mutta muiden palveluiden intensiteetti ja saatavuus on kuntakohtaisesti ratkaistavissa.

Miten vetoomus etenee?

Vetoomukseen kerätään allekirjoituksia kesäkuun alkuun saakka. Vetoomus toimitetaan allekirjoituksineen ja liiteteksteineen kevään vaaleissa valituille, uusille kuntapäättäjille.

Mikä Pelastakaa Lapset on?

Pelastakaa Lapset on lastensuojelujärjestö, joka edistää lasten oikeuksien toteutumista ja parantaa lasten asemaa kotimaassa ja maailmalla. Kotimaassa tuotamme lastensuojelupalveluita kuntien tilauksesta sekä tarjoamme ennaltaehkäisevää tukea suoraan lapsille ja perheille. Lue työstämme kotimaassa: www.pelastakaalapset.fi/tukea-lapsille-ja-perheille/