Lapsen oikeuksien kerho Länsi-Kenian maaseudulla Siayassa

Koulutus ja vapaa-aika

Jokaisella lapsella on oikeus saada opetusta. Jokaisella lapsella on myös oikeus leikkiin ja vapaa-aikaan. Keniassa lukutaito on paremmalla tasolla kuin keskimäärin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Kuitenkin, vaikka koulutus on ollut kaikille lapsille ilmaista vuodesta 2003 lähtien, ovat monet lapset muun muassa liian kiireisiä kotitöiden parissa käydäkseen säännöllisesti koulussa.

kenia-(11-of-21)2

”Monet lapset käyvät koulua, mutta toiset jäävät kotiin. Ne jotka jäävät kotiin eivät saa koulutusta eivätkä opi.” Siayan maaseudun lapsen oikeuksien ryhmä otti kuvia niistä lapsista, jotka käyvät oppitunneilla.

crg-selfies-siaya-img_25552

”Toiset lapset joutuvat töihin, vaikka heidän pitäisi lukea läksyjä. Jotkut istuvat tunneilla viikonloppuisin, vaikka heidän pitäisi olla ulkona pelaamassa jalkapalloa kavereiden kanssa. Lapsilla on oikeus myös vapaa-aikaan.”


 

Asuinolot

Kaikki lapset ovat tasa-arvoisia ja kaikkia tulee kohdella oikeudenmukaisesti. Kenenkään ei pitäisi joutua Jokaisella lapsella on oikeus kehityksensä kannalta riittävään elintasoon ja kunnolliseen asuinympäristöön.

kenia-(6-of-21)2

Siayan alueella jotkut lapsista asuvat hyvin rakennetuissa kivitaloissa. Toiset lapset elävät savitaloissa, jotka ovat toisinaan kylmiä ja epämukavia.

kenia-(10-of-21)2

Kenian vuonna 2010 voimaan astunut uusi perustuslaki pyrkii takaamaan kaikille kenialaisille laadukkaan ja toimivien kulkuyhteyksien päässä sijaitsevan asunnon.


 

Pitkät etäisyydet

Jokaisella lapsella on oikeus terveys- ja koulutuspalveluihin sekä syntymärekisteröintiin. Lapsen asuinpaikka vaikuttaa kuitenkin näiden oikeuksien toteutumiseen.

kenia-(12-of-21)2

Jotkut rikkaat vanhemmat vievät lapsensa kouluun autoilla. Toiset joutuvat kävelemään pitkiä matkoja päästäkseen kouluun.

kenia-(3-of-21)2

Joillakin lapsilla on kuitenkin käytössään polkupyörä, joka nopeuttaa ja helpottaa matkantekoa. Tiet saattavat olla erittäin huonokuntoisia Kenian maaseutukylissä.


 

Lapsiköyhyys

Jokaisella lapsella on oikeus mahdollisimman hyviin kehityksen edellytyksiin ja riittävään elintasoon. Maailmassa elää kuitenkin miljardi ihmistä äärimmäisessä köyhyydessä. Heistä lähes puolet on lapsia.

kenia-(5-of-21)2

Kaikilla perheillä ei ole varaa kenkiin, ja lapset joutuvat kävelemään kouluun paljain jaloin.

kenia-(8-of-21)

Jos kaikkien vanhemmilla olisi rahaa, olisi kaikilla lapsilla myös varaa kenkiin. Lapset voisivat tuntea olevansa tasa-arvoisia toistensa kanssa.


 

Lapsityö

Jokaisella lapsella on oikeus suojeluun vahingolliselta työnteolta, joka heikentää lapsen fyysistä ja henkistä kehitystä ja haittaa esimerkiksi koulunkäyntiä. Kansainvälisen työjärjestön mukaan maailmassa oli vuonna 2012 noin 168 miljoonaa lapsityöläistä. Yleisin syy lasten työntekoon on köyhyys.

kenia-(9-of-21)2

Jotkut lapsista tekevät kotona töitä silloin kun heidän pitäisi tehdä läksyjä, olla koulussa tai heillä pitäisi olla vapaa-aikaa.

kenia-(7-of-21)2

Kenia ratifioi lapsen oikeuksien sopimuksen vuonna 1990, ja on tehnyt työtä lapsityön pahimpien muotojen kitkemiseksi. Silti lapset työskentelevät yhä yleisesti erityisesti maataloustöissä.


Lapsen oikeuksien kerhon lapset: Sunrise -ryhmän 12-vuotiaat Silian, Jecinta, James, Vallary ja Vivian, 13-vuotiaat Kevin ja Felix sekä 14-vuotias Cynthia. Little Stars -ryhmän 11-vuotias Alexander, 12-vuotiaat Laura, Austine, Eugene ja Molly, 13-vuotiaat Eliphate, Brenda, Wycliffe, Beatrice ja Kennedy sekä 15-vuotiaat Victor ja Owino.